Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Mülteci gebelerde Hepatit B ve Hepatit C seropozitiflik oranları

İsmail Sağ, Engin Korkmazer, Emin Üstünyurt, Bülent Çakmak

Künye

Mülteci gebelerde Hepatit B ve Hepatit C seropozitiflik oranları. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S19 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

İsmail Sağ,
Engin Korkmazer,
Emin Üstünyurt,
Bülent Çakmak

  1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa
Yazışma Adresi

İsmail Sağ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 03 Kasım 2017

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Mülteci ve Türk gebelerin hepatit B ve hepatit C seropozitiflik oranlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem
Bu retrospektif çalışmaya son 1.5 yıl içerisinde hastanemize doğum (vajinal doğum, sezaryen) için başvuran ve verilerine ulaşılabilen gebeler alındı. Elektronik dosya verilerinden çalışmaya alınan tüm gebelerin makro ELİSA yöntemi ile çalışılmış HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV ve Anti-HIV seropozitiflikleri araştırıldı. Mülteci ve Türk gebeler HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV ve Anti-HIV sonuçları açısından karşılaştırıldı.
Bulgular
Çalışmaya alınan 1373 gebenin 195’ini (%14.2) mülteci gebeler oluşturdu. HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV seropozitiflik oranları her iki grupta benzer oranda saptandı (p>0.05). Anti-HBs seropozitiflik oranı mülteci gebelerde Türk gebelere göre daha düşük oranda bulundu (sırasıyla %21.5 ve %35.5; p=0.000).
Sonuç
Mülteci gebelerde Anti-HBs seropozitiflik oranlarının daha düşük olması bu gebelerde hepatit B için aşılanma oranının daha az olduğunu düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler