Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Mülteci gebelerde toksoplazma, rubella, sitomegalovirüs ve sifiliz seropozitiflik oranları

İsmail Sağ, Mehmet Özgür Akkurt, Engin Korkmazer, Emin Üstünyurt, Bülent Çakmak

Künye

Mülteci gebelerde toksoplazma, rubella, sitomegalovirüs ve sifiliz seropozitiflik oranları. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S26 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

İsmail Sağ1,
Mehmet Özgür Akkurt2,
Engin Korkmazer2,
Emin Üstünyurt2,
Bülent Çakmak2

  1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa
  2. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa
Yazışma Adresi

İsmail Sağ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 03 Kasım 2017

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Mülteci ve Türk gebelerin Toksoplazma (Toxo), Rubella, Sitomegalovirüs (CMV) ve Sifiliz (Sy) seropozitiflik oranlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem
Bu retrospektif çalışmaya son 1.5 yıl içerisinde hastanemize ilk trimester gebelik takibi için başvuran ve verilerine ulaşılabilen gebeler alındı. Elektronik dosya verilerinden çalışmaya alınan tüm gebelerin Toxo, Rubella, CMV IgM, IgG ve Sy VDRL-RPR seropozitiflikleri araştırıldı. Mülteci ve Türk gebeler Toxo, Rubella, CMV IgM, IgG ve Sy VDRL-RPR sonuçları açısından karşılaştırıldı.
Bulgular
Çalışmaya alınan 2681 gebenin 355’ini (%13.2) mülteci gebeler oluşturdu. Toxo IgM, Toxo IgG, Rubella IgM, Rubella IgG, CMV IgG ve Sy VDRL-RPR seropozitiflik oranları her iki grupta benzer oranda saptandı (p>0.05). CMV IgM seropozitiflik oranı mülteci gebelerde Türk gebelere göre daha yüksek oranda bulundu (sırasıyla %2.6 ve %1; p=0.01).
Sonuç
Mülteci gebelerde CMV IgM seropozitiflik oranının daha yüksek olması bu gebelerin takibinde akut CMV enfeksiyonu açısından biraz daha dikkatli olunması gerektiğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler