Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Mülteci lohusaların emzirme başarısının değerlendirilmesi

Esra Kartal, İsmail Sağ, Mehmet Özgür Akkurt, Engin Korkmazer, Emin Üstünyurt, Bülent Çakmak

Künye

Mülteci lohusaların emzirme başarısının değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S26-S27 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

Esra Kartal,
İsmail Sağ,
Mehmet Özgür Akkurt,
Engin Korkmazer,
Emin Üstünyurt,
Bülent Çakmak

  1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa
Yazışma Adresi

Esra Kartal, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 03 Kasım 2017

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Bu çalışmanın amacı mülteci lohusaların emzirme başarısının Türk lohusalarla karşılaştırılmasıdır.
Yöntem
Bu kesitsel çalışmaya hastanemizde son 1.5 ay içerisinde doğum yapan ve bebeği annesinin yanına verilen 269 lohusa alındı. Tüm lohusaların demografik özellikleri kayıt altına alındıktan sonra LATCH Emzirme Tanılama Ölçeği emzirmenin değerlendirilmesi amacıyla kullanıldı. LATCH beş kriterin İngilizce karşılığının ilk harflerinin birleşiminden oluşmuş olup bu kriterler; L-(Latch); bebeğin memeyi kavramasını, A-(Audible Swallowing); bebeğin yutkunma sesinin duyulmasını, T-(Type of Nipple); annenin meme başının tipini, C-(Comfort of Breast/Nipple); annenin meme/meme başı rahatlığını, H-(Hold/Positioning); annenin bebeğini emme pozisyonuna eşleştirme için gereksinimi olan yardımı tanımlamaktadır. Her madde için 0-2 arasında puan verilmekte ve alınabilecek en yüksek toplam puan 10’dur. Her iki grup ayrı ayrı beş madde ve toplam puan açısından karşılaştırıldı.
Bulgular
Çalışmaya alınan 269 lohusanın 92’sini (%34.2) mülteciler oluşturmaktaydı. Mülteci lohusalarda adölesan gebelik ve nulliparite oranı daha yüksek iken ortalama yaş, vücut kitle indeksi ve düzenli gebelik kontrol oranları daha düşük bulundu (p<0.05). Emzirme başarısı açısından LATCH her bir madde puanı ve toplam puan her iki grupta benzer olarak saptandı (p>0.05).
Sonuç
Mülteci lohusalarda adölesan gebelik ve nulliparite oranı gibi emzirme başarısını olumsuz etkileyen faktörler daha fazla olmasına rağmen emzirme başarısı Türk lohusalarla benzer saptanmamıştır.
Anahtar Kelimeler