Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Akardiyak-TRAP sekansında kord koagülasyonu: Nadir bir olgu sunumu

Nurullah Peker, Edip Aydın, Talip Karaçor, Ahmet Yalınkaya, Cihat Şen

Künye

Akardiyak-TRAP sekansında kord koagülasyonu: Nadir bir olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S31 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

Nurullah Peker1,
Edip Aydın2,
Talip Karaçor3,
Ahmet Yalınkaya4,
Cihat Şen5

  1. ağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Diyarbakır
  2. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Diyarbakır
  3. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Adıyaman
  4. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır
  5. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul
Yazışma Adresi

Nurullah Peker, ağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Diyarbakır,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 03 Kasım 2017

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Monokoryonik monoamniyotik bir ikiz gebelikte akardiyak-TRAP (twin reversed arterial perfusion) sekansı olgusunun yönetimi ve perinatal sonuçlarının değerlendirilmesi.
Olgu
27 yaşında, gravida 1 parite 0, ilk trimester antenatal takipleri kliniğimizde yapılan monokoryonik monoamniyotik ikiz gebeliği olan bir hastada 11. haftada ikinci fetüsün ölçümlerinin birinci fetüse göre geri olması, akardiyak fetüs olarak tespit edilmesi ve umbilikal Doppler akımın olması üzerine hasta TRAP sekansı öntanısı ile perinatalojiye yönlendirildi. 13. haftada perinatoloji tarafından tekrar değerlendirilen hastada; 1. fetüs ölçümleri 13h6g olup, NT 1.40 mm, nazal kemik 2.45 mm olup normal olarak saptandı. 2. fetüs akardiyak olup, beraberinde anensefali, iniensefali ve omfalosel saptandı. 2. fetüsde umbilikal dolaşımın devam ettiğinin görülmesi üzerine hastada TRAP sekansı düşünüldü ve kord koagülasyonu için hasta ileri merkeze yönlendirildi. İleri merkezde hasta 16. haftada tekrar değerlendirildi, umbilikal dolaşımın halen devam etmesi üzerine hastaya 17. haftada kord koagülasyonu yapıldı. Takiplerinde sıkıntı olmayan hastada 32. haftada PPROM olması üzerine normal vajinal yol ile 1800 gram 46 cm canlı bir bebek doğurtuldu.
Sonuç
Nadir bir olgu olan TRAP sekansı monokoryonik ikiz gebeliklerde 1/100 oranında görülen kötü prognoza sahip bir fenomendir. TRAP sekansının ilk trimester ultrasonografisinde tespit edilebilir ve iyi merkezlerde parazit yapıya ait göbek kordonunun anne karnında koagülasyonu sağlanarak dolaşımın iptal edilmesinin sağlam fetüsün kaybını engelleyebileceği kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler