Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Intrauterin gelişme geriliği (small for gestational age: Sga) klinik değerlendirme

Ahmet Arvas, Emel Taşdelen, Nazmi Ataoğlu

Künye

Intrauterin gelişme geriliği (small for gestational age: Sga) klinik değerlendirme . Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):22-22

Yazar Bilgileri

Ahmet Arvas,
Emel Taşdelen,
Nazmi Ataoğlu

  1. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak Kadın Hast. ve Doğum Anabilim Dalı Yenidoğan Ünitesi İSTANBUL TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Perinatal mortalite ve postnatal morbiditenin önemli nedenleri arasında intrauterin gelişme geriliği de yer alır. Düşük doğum tartılı bebeklerin üçte birini, tüm canlı doğan bebeklerin ise % 3-ıo'unu oluşturur. Gelişme geriliğine; anne yaşı, boyu, tartısı, parHesi, sık gebelik, çoğul gebelik, etnik, ırksal ve genetik nedenler gibi fizyolojik faktörlerin yanısıra, kronik renal, pulmoner hastalıklar, hipertansiyon, preeklampsi, sigara, ilaçlar gibi anneye ait, intrauterin enfeksiyon, konjenital anomaliler, kromozom anomalileri, metabolik ve endokrin hastalıklar gibi fetusa ait patolojik faktörler yol açar. Erken gebelik dönemlerinde gelişme geriliğine yol açan olaylar genellikle fetusun baş, boy ve ağırlığında oransal değişiklik yapmazken (simetrik SGA'lık bebek). son trimestr olayları baş ve boydan çok vücut ağırlığında azalmaya (asimetrik SGA'1ı bebek) neden olur. Fetal dönemde klinik, biyofiziksel ve biyokimyasal değerlendirmelerin yanısıra seri ultrasonografik izlem, fetusun gelişimini olumsuz etkileyen faktörleri ve fetusun durumunu saptayarak, SGA'1ı en uygun zaman ve şartlarda doğumunu sağlayacaktır. İntrapartum asfiksi olasılığı yüksek bebeğin doğum sırasında resusitasyonu önem kazanır. Ayrıca hipotermi, hipoglisemi, polistemi, mekonyum aspirasyonu, pulmoner ve intraventriküler hemoraji, persistan fetal sirkülasyon ve enfeksiyon SGA'11 bebekte karşılaşılan olumsuz bulgulardır. Asimetrik SGA'1ı bebek sıklıkla ilk aItı ay içerisinde normal ağırlığına ulaşırken, simetrik SGA'1ı bebekte ağırlık sıklıkla geri kalır, bazı norolojik ve davranış bozuklukları görülebilir.
Anahtar Kelimeler

-