Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Intrauterin gelişme geriliğinde yaklaşım

Turgay Şener

Künye

Intrauterin gelişme geriliğinde yaklaşım. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):25-25

Yazar Bilgileri

Turgay Şener

  1. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Eskişehir TR
Yazışma Adresi

Turgay Şener, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Eskişehir TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

İntrauterin gelişme geriliği (İUGG) gebeIiklerin % 5-10'unda görülmektedir. Perinatal mortalite 8-10 kat artmıştır. Ölü doğumların ise % 26'sıda IUGG mevcuttur.
IUGG etyolojisinde yetersiz beslenme, fetal enfeksiyonlar, konjenital malformasyonlar, kromozamal anomaliler, matemal sistemik hastalıklar, ilaç-alkol-sigara kullanımı sayılabilir.
Tanıya giderken öncelikle gebelik yaşından emin olunmalıdır. Ultrasonografi ilc fetal ölçümler yapılmalı, konjenital anomaliler araştırılmalıdır, Doppler kan akım hızı ölçümleri tanıda yardımcı bir diğer yöntemdir. Term'de olan olgularda doğum en iyi yaklaşım şeklidir.
Preterm olgularda uyuşturucu-ilaç-sigara-alkol'den uzaklaştırma, yatak istirahati, diyetin düzenlenmesi. fetal monitörizasyon ile yakın takip uygundur. Asetil salisilik asit, dipridamol, oksijen tedavisi, volüm genişleticiler, parenteral nutrisyon halen tartışılmakta olan yaklaşımlardır.
Preterm olgularda doğum zamanının belirlenmesinde akciğer matürite testleri, doppler kan akımı ölçümleri, biofizik kriterler, amniotik sıvı miktarı, maternal iyilik hali, neonatoloji kliniğinin yeterliliği dikkate alınır. Doğum eyleminde elektronik fetal monitörizasyon ile fetüs yakından takip edilmelidir.
Doğum eylemi sırasıııela fetal distress bulguları dikkatle değerlendirilmelidir. Vaginal doğuma karar verilmişse acil sezaryen imkanları hazır olmalıdır. Yüksek risk taşıyan olgularda elektif sezaryen uygulanmalıdır. Doğum anından itibaren neonatal yoğun bakım uygulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler

-