Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Hidrosefali prenatal tanısındaki deneyimlerimiz. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):28-28

Yazar Bilgileri

Hayri Ermiş1,
Atıl Yüksel2,
Lemi İbrahimoğlu2,
Gülleyla Kılıç3,
Ertuğ Kovancı3,
Turgut Uçak3

  1. İ.Ü. İst. Tıp Fak. Kadın Hastanesi Doğum Anabilim Dalı İstanbul TR
  2. İ.Ü. İst. Tıp Fak. Kadın Hastanesi Doğum Anabilim Dalı İstanbul TR
  3. İ.Ü. Çocuk Sağlığı Enst. Tıbbi Genetik Bilim Dalı İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Hidrosefali prenataI dönemde tanısı en sık konulan konjenital anomalilerden biridir. Hidrosefali tanısı alan fetuslarda detaylı ultrasonografik inceleme ve fetal kan örneklernesi yapılarak birlikte görülen anomaliler ve etyolojik sebepler aranmalıdır. İstanbul Tıp Fakül tesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D., prenatal tanı ünitesinde, Ol.10.1987-01.12.1993 tarihleri arasında hidrosefali tanısı alan 153 olgudan S1'inde (% 33.3) izole hidrosefali, i02'inde (% 66.6) ise hidrosefaliyle beraber diğera nomaliler de mevcuttu. 56 olguda (% 36,6) nöral tüp defekti, 14 olguda (% 9.2) Dandy-Walker malformasyonu. LO olguda (% 6.5) holoprosensefali saptandı. 11 olguda (% 7.2) hidroserali nonimmun hidrops ile beraberdi. 11 olguda ise (% 7.2) çeşitli anomalilerI e birlikte hidrosefali saptandı. 153 olgudan 6\'inde invazif girişim uygulandı (2 amniyosentez, 4 transabdominal koryon villus biyopsi si ve 55 kordosentez). 61 invazif girişimden 14'ünde (% 23) pozitif sonuç elde edildi. Bunlardan beşi kromozom anomalisi, ikisi sitomegalovirüs IgM pozitifliği ve yedisi ise nonspesifik konjenital infeksiyon bulgusu idi. Takibi yapılabilen 12001gudan \Orinde prenatal tanı postnatal tanı ile aynı idi. Sekiz olguda yetersiz postnatal tanı ve 11 olguda ise eksik prenatal tanı konulduğu saptandı.
Anahtar Kelimeler

-