Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Preeklampside, umbilikal arter fetal ve plasenter uçlar arasındaki rezistans farkının koybolması

Ahmet Teksen, Özay Oral, Mustafa Karadeniz, Ekrem Özakın, Kadir Guzin

Künye

Preeklampside, umbilikal arter fetal ve plasenter uçlar arasındaki rezistans farkının koybolması. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):30-30

Yazar Bilgileri

Ahmet Teksen,
Özay Oral,
Mustafa Karadeniz,
Ekrem Özakın,
Kadir Guzin

  1. SSK Göztepe Hastanesi Kadın-Doğum Kliniği İSTANBUL TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Preeklampside Dtero-plasentar alanda vasküler rezistansın artması nedeniyle DA'de genelolarak rezistans artarken plasenter uçta daha fazla rezİstans artması yada en azından fetal uç ile olan aradaki farkın kapanması beklenir. çalışmamızda bu durumun kanıtlanması amaçlanmıştır.

Yöntem
Çalışmaya 16 proteinürik preeklamptik gebe alındı. Hastalarda DA doppler dalgaformu analizleri UA'nın fetal karın duvan girişi, orta kısım ve plasenta insersiyon yeri olmak üzere üç noktada yapıldı.Otomatik analizörlerle rezistans göstergeleri hesaplandı.

Bulgular
16 proteinürik preeklamptik gebenin yaş ortalaması 30.7±5.9 (21-40), gebelik haftası ortalaması 32.5±4.4 (23-38), Max. TA ortalaması 171.2±14.0 (160-200), Min. TA ortalaması 1ıo.6± 13.4 (90-140). UA doppler analizleri:

Lokalizasyon    S/D Oranı Ort.SD           RI.Ort.±SD       PI. Ort.±SD
Fetal uç              4.08±2.65                   0.72±0.24         0.96±O.29
Orta                   4.08±2.65                    0.72±O.2          0.97±0.28
Plasental uç       4.34±2.66                     1.19±1.75         1.04±0.28

Her üç doppler rezistans indeksinde de fetal ve plasental uç değerlerin ortalamaları karşılaştırıldığında p değeri 0.05'den büyük bulunmaktadır.

Tartışma ve Sonuç
Preeklampside spiral arterlollerde rezistansın düşmemesi veya artması sonucu meydana gelen uteroplasenter yüksek rezistans dolayısı ile UA'in plasenter ucunda rezistansı artmaktadır. Çalışmamızda UA'ın genel vasküler rezistans göstergeleri arımakla birlikte, heriki uçtaki rezistans farkı ortadan kalkmış, hatta plasenta lehine yer değiştinniş olduğunu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler

-