Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Hiperemesis gravidarum etiolojisinde serum B-HCG ve estradiol'un yeri

Canan Erdem, Hatice Yağmurkaya, Mükremin Ceylan, Gülten Güran, Kadin Güzin, Necdet Süer

Künye

Hiperemesis gravidarum etiolojisinde serum B-HCG ve estradiol'un yeri. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):31-31

Yazar Bilgileri

Canan Erdem,
Hatice Yağmurkaya,
Mükremin Ceylan,
Gülten Güran,
Kadin Güzin,
Necdet Süer

  1. SSK Göztepe Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD. İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Özet
1.11.1993-15.2.1994 tarihleri arasında, bulantı, kusma ve kilo kaybı şikayeti ile başvuran 6-15. gebelik haftaları arasındaki 33 hiperemesis gravidarum olgusu (Grup 1) ile herhangi bir yakınması olmayan aynı gebelik haftala-rındaki 32 kontrol grubu gebe (Grup 2), çalışma grubumuza alındı. Olguların ortalama yaş, gebelik haftası, gravida, parite, kilo, sigara içme ve eğitim düzeyleri karşılaştırıldı.
B-hCG ve estradîol seviyeleri MEIA (Microparticle Enzyme Immunoassay) yöntemiyle ölçülerek, her iki grup arasında karşılaştırma yapıldı.
Grup 1 olgularında B-hCG 106.384+6974 mllf/ml iken grup 2 olgularında B-hCG 87.427+6936 mlU/ml bulundu. Yine grup 1 olgularda E2 3090+1691 pg/ml iken, grup 2 olgularda E2 2777+1470 pg/nıl idi. Gruplar gebelik haftalarına göre B-hCG yönünden kıyaslandığında (p<0,05) olup istatistiksel olarak B-hCG yüksekliğinin anlamlı olduğu gözlenmiştir.
Sonuç olarak hiperemesis gravidarum etyolojisinde B-hCG'nin sorumlu olduğu, estradiol'ün ise etkisinin olmadığı kanısına varıldı.
Anahtar Kelimeler

-