Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

3. Trmestr'da iki olguda nomimmun hidrops fetalis

Eyüp Yaycı, Kadir Güzin, Gülten Güran, Necdet Süer

Künye

3. Trmestr'da iki olguda nomimmun hidrops fetalis. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):32-32

Yazar Bilgileri

Eyüp Yaycı,
Kadir Güzin,
Gülten Güran,
Necdet Süer

  1. SSK Göztepe Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Çeşitli anatomik ve fonksiyonel bozukluklara bağlı olarak gelişen Nonimmun Hidrops Fetalis - (NİH)'le beraber fetusların % 70 - % 9O'ı perinatal periodda ölürler, Peritoneal, plevral, ve perikardial effüzyonlarla beraber anazarka tarzındaki ödemli olgularda perinatal mortalite yaygındır. NIH insidansı 1/2566 ile 1/353S arasında verilmektedir. Çalışmamızda maternal hipoproteinemi ile beraber seyreden 29 haftalık NIH ve maternal CMV enfeksiyonu tesbit edilen 28 haftalık NIH olguları sunulmakta, bu nedenle etyoloji, tanı ve tedavi gözden geçirilmektedir. Olgularımızda tanıya yönelik ultrasonografi, amniosentez, ve kordosentez neticeleri sunulmaktadır. Her ikisinde de 46 XY karyotipi tesbit edilen olgulardan birisi multipl anomali nedeni ile sonlandırılirken, diğeri kordosentez sonrası ex. oldu.
Anahtar Kelimeler

-