Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Preeklampside ALPHA-2 makroglobulin düzeyleri

N. Tandoğan, Ö. Gökçen, B. Tandoğan, E. Damgacı, F. Kanadıkırık

Künye

Preeklampside ALPHA-2 makroglobulin düzeyleri. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):32-32

Yazar Bilgileri

N. Tandoğan,
Ö. Gökçen,
B. Tandoğan,
E. Damgacı,
F. Kanadıkırık

  1. SSK Göztepe Hastanesi - İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Preeklamsideki endotel hasarı ve trombosit agregasyonunda artış sonucunda koagülasyon ve fibrinolozis mekanizmalarında aktivasyon gerçekleşmektedir. Pıhtı oluşumu ve ortadan kaldırılmaya çalışılması çeşitli proteaz inhibitörlerinde azalmaya neden olmaktadır.Bu nedenle gebeliğin hipertansif hastalığında hastalığın şiddetinin saptanması ve prognozunun belirlenmesi amacıyla proteaz inhibitörlerinden biri olan serum alpha-2-makrogIobulin düzeylerini araştırdık.
25 Preeklamptik, 15 sağlıklı 2. ve 3. trimestirdeki 40 gebede 25 preeklamptik grubun serum alpha-2-makroglobulin değerlerinin ortalaması 2.19 gr/lt±0.63k (p<0.0) kontrol grubunun 3.223 Gr/lt±0.647 olarak saptandı. Preeklampside endotel hasan, pıhtılaşma ve fibrinolozise bağlı olarak daha düşük alpha-2-makroglobulin düzeyleri izlendi.
Alpha-2-Makroglobulin preeklampside prognozuk belirlemede diğer yöntemlerle beraber kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler

-