Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İLk Trimester abortus imminens olgularının prognozunu saptamada maternal serum B-HCG ve CA-125 düzeylerinin değerleri

F. Damgacı, B. Baysal, Ö. Gökçen, N. Tandoğan, F. Kanadıkırık

Künye

İLk Trimester abortus imminens olgularının prognozunu saptamada maternal serum B-HCG ve CA-125 düzeylerinin değerleri. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):33-33

Yazar Bilgileri

F. Damgacı,
B. Baysal,
Ö. Gökçen,
N. Tandoğan,
F. Kanadıkırık

  1. SSK Göztepe Hastanesi - İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Bu prospektif çalışmada sık görülen bir gebelik komplikasyonu olan Abortus İmminens vakalarının prognozunu saptamada maternal serum B-HCG ve CA-12S düzeylerinin rolünü araştırdık. 5-12 gebelik haftasında intrauterin gebeliği ve vaginal kanaması olan 31 olgu çalışma grubuna alındı. Aynı gebelik haftasında olup, hiç bir yakınması olmayan 13 olgu kontrol grubunu oluşturdu. B-HCG ve CA-l2S ölçümleri immünoradiometrik yöntemle yapıldı. Çalışma grubu ile kontrol grubu arasındaki B-HCG ölçümleri yönünden istatistikselolarak anlamlı fark bulunurken, CA-l2S ölçümleri arasında anlamlı fark bulunamadı. Abortus imminnens olgularının prognozunu saptamada B-HCG düzeylerinin etkin roloynadığını saptadık. CA-12S düzeylerinin ise prognostik bir faktör olmadığı izlendi.
Anahtar Kelimeler

-