Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Yüksek riskli gebeliklerde fetal umbilikal arter aort ve midserebral arter kan akım ölçüleri

H. Kanıt, B. Uran, Z. Mete, N. Demir, M. Özgediz, G. Aydın

Künye

Yüksek riskli gebeliklerde fetal umbilikal arter aort ve midserebral arter kan akım ölçüleri. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):34-34

Yazar Bilgileri

H. Kanıt,
B. Uran,
Z. Mete,
N. Demir,
M. Özgediz,
G. Aydın

  1. SSK Tepecik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi - İzmir TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Yüksek riskli gebeliklerde fetal umbilikal arter, aort ve midserebrai arter ortalama sistol/diastol oranlanmızı bulmak.

Yöntem
Fetal umbilikal arter, aort ve midserebral arter kan akımı sistolldiastol oranları retrospektif incelenerek istatistiki yöntemlerle ortalama değerleri belirlendi.Hastalar30. gebelik haftasından sonra ba§vuran ISI yüksek riskli gebe.

Bulgular
Yüksek riskli gebelerde alınan sonuçların gebelik haftalarına göre ortalama değerleri belirlendi.

Sonuç
Yüksek riskli gebelerde fetal doppler ölçümlerinde literatürdeki verilerden farklı sonuçlar elde edildi.
Anahtar Kelimeler

-