Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Umbilikal arter negatif ve reverced end akım formlarında fetal midcerebral arter sistol / diastol oranları

H. Kanıt, S.R. Öner, N. Demir, G. Aydın, M. Özgediz

Künye

Umbilikal arter negatif ve reverced end akım formlarında fetal midcerebral arter sistol / diastol oranları. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):34-34

Yazar Bilgileri

H. Kanıt,
S.R. Öner,
N. Demir,
G. Aydın,
M. Özgediz

  1. SSK Tepecik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi - İzmir TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Umbilikal arterİn negatif ve reversed end kan akım formlarında fetal midserebral kan akımlarındaki farklılığı incelemek.

Yöntem

UmbUikal arter negatif end diastalik ve reversed and diastolik kan akımı saptanan fetuslarda fetal midserebral arter sistol/diastol ölçümleri alınarak karşılaştırıldı.HastalarUmbilikal arterlerinde negatif end diastalik akım saptanan 22 hasta ile reversed end diastolik akım saptanan S hasta.

Bulgular

Negatif and diastolik akım saptanan hastalarda fetal midserebral kan akımında sistolldiastol oranında azalma ile bağlantılı direnç azalması ve akım artışı görüldü. Reversed end diastolik akfm saptanan 5 hastadan 3'iinde görülen yüksek S/D oranı akım azalmasını göstermekteydi.

Sonuç

Negatif end diastolde midserebral arter kan akımında görülen artış hipoksiye karşı kampansasyon amacıyla kan akımının yeniden düzenlendiği düşüncesini desteklerken. reversed end diaslOlik akım saptanan olgularda midserebral arter kan akımında azalma ile dekompansasyon arasında bağlantı olabileceği düşünüldü.
Anahtar Kelimeler