Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

SSK Tepecik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesinde prenatal tanı amacıyla yapılan girişmler

H. Kanıt, S.R. Öner, F. Sandraz, C. Gündüz, N. Demir, C. Özkınay

Künye

SSK Tepecik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesinde prenatal tanı amacıyla yapılan girişmler. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):34-34

Yazar Bilgileri

H. Kanıt1,
S.R. Öner1,
F. Sandraz2,
C. Gündüz2,
N. Demir1,
C. Özkınay2

  1. SSK Tepecik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları - İzmir TR
  2. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik ve Terotoloji Birimi İzmir TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

SSK Tepecik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesinde 1993 yılında prenatal tanı amacıyla 18 hastaya amniosentez, 28 hastaya kordosentez, 4 hastaya korion villus örneklemesi yapılmıştır. BlI girişimler sonucu genetik incelemelerde bir fetusta Trizomi 18, bir fetusta Trizomi 21, bir diğerinde de translokasyon tipi Trizomi 21 saptandı. BlI olgularla prenatal girişim sonrası saptanan genetik anomali oranı % 6 olarak bulundu.
Sonııçlanmız literatürdeki verilerle karşılaştırıldı. Hastaların prenatal tanının olası olduğu konusunda bilgilendirildikleri takdirde genellikle yapılacak işleme olumlu yaklaşmakta oldukları gözlendi.
Anahtar Kelimeler

-