Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Hellp Sendromu-Preeklampsideki yeri ve obstetrikte tedavi protokolü

İ. Maral, E. Balık, C. Büyüktosun, M. Yamazhan

Künye

Hellp Sendromu-Preeklampsideki yeri ve obstetrikte tedavi protokolü. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):35-35

Yazar Bilgileri

İ. Maral,
E. Balık,
C. Büyüktosun,
M. Yamazhan

  1. SSK Tepecik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi - İzmir TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Hellp Sendromu, yüksek anne ve bebek morbidite ve mortalitesi olan, hemoliz, anormal karaciğer fonksiyon testleri ve trombositopeni ile karakterize, ağır preeklampsi ve eklampsi'nin önlenmesi güç bir komplikasyonudur. Multipi organ disfonksiyonuna yol açan bu obsretrik komplikasyon'a son yıllarda ülkemizde Hellp Sendrom'lu olguların yayınlanmasıyla dikkat çekilmiştir. Bu çalışma ile son yılların ilgi çeken kavramlarından biri olan HELLP SENDROMU'nda 7 yıllık tecrübelerimizin ışığı altmda obstetrik tedavi protokolü ortaya konmuş; teşhiste laboratuvar parametreler irdelenmiş, sonuç olarak HELLP PROTOKOLU ortaya konmuştur. Hastalığın tahmin edilemiyen progressif gidişinden ötürü Hellp Sendrom'lu hastaların yakın klinik ve laboratuvar takibi gerekecektir. Hellp sendromu, ortaya çıkan bir hasar sonucu gelişen damar içi trombosit aktivasyonu ve mikrovasküler endotelial hasar nedeniyle oluşan bir grup klinik ve patolojik görünümden ibarettir. Tecrübelerimize göre hastalığın ilerlemesi trombosit sayısmda azalma ile karakterizedir. Perinatal mortalite için en önemli parametre trombosit sayısıdır. Fetus eksitus olmadan önce trombasit sayısı giderek düşmektedir. Laboratuvar parametrelerinde; üst karın + epigastrium'da ağrı araştırması, palpasyonda karaciğer bölgesinde dolgunluk, idrarda protein, total protein, trombosil, karaciğer fonksiyon testleri, hematoerit hemogram, total bilirobin, indirekt bilirubin, LDH, alkalen fosfataz, periferik kan muayenesinde eritrosit morfolojilerini inceleme, gestasyonel yaş ve lUGG tesbiti için USG, üst batm karaciğer USG, pıhtılaşma faktörleri, üre-kreatinin, BUN, elektrolit, kreatinin klirensi, plasentanın histopatolojik incelenmesi, HPL, sezaryen'da karaciğer incelenmesi, kardiyofotografi de fetal asfiksi rutin olarak protokolumuzda yapılmaktadır. Yüksek maternal ve fetal risiko'dan dolayı teşhisten hemen sonra tüm olgularda aktif yaklaşım tercih edildi ve gebelik sonlandırıldı. Protokolumuzda da çabuk doğum temelde sezaryen'dır. Sezaryen yapılacak gebelerde genel anestezi kullanılması kanama komplikasyonlarını önlemek için peddural anestezi yapılmamalıdır Hemostazik komplikasyonları önlemek için, pıhtılaşma bozuklukları düzeltilmeli, plasma substisyonu yapılmalı, yara insizyon sahasmm hemostazı ve yeterli drenaji yapılmalı, subfasyal ve cilt altı dren koymalıdır. Hematolojik anomaliler doğumdan sonra 2-3 gün içinde, transaminaz, trombositopeni ve LDH 9-15 gün içinde normale döner. Bu vaka serisinin ve tecrübelerin yayınlanması ülkemizde HELLP SENDROMU'na dikkati çekmek, hekimleri tanı için uyanık bulunmaya çağırmak, erken tanı ve uygun tedavi ile perinatal ve maternal mortalite'nin büyük ölçüde azaltılabileceği inancındayız.
Anahtar Kelimeler

-