Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Fetal anomalilerin prenatal diagnosunda ve tedavisinde ultrasonografinin yeri

İ. Maral, E. Balık, İ. Aruh

Künye

Fetal anomalilerin prenatal diagnosunda ve tedavisinde ultrasonografinin yeri. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):35-35

Yazar Bilgileri

İ. Maral,
E. Balık,
İ. Aruh

  1. SSK Tepecik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi - İzmir TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Bir çocuğun sağlıksız doğması ya genetik yapısındaki bir bozukluk veya intrauterin dönemde ve doğumda fetus'a zararlı olan ortam faktörleri nedeniyledir. Gerek genetik gerekse teratojen etkiler, düşük, ölü doğum ve konjenital anomalilerin oluşmasına yol açarlar. Konjenital anomaliler perinatal mortalite ve morbidile'nin en önemli nedenlerinden bîridir. Fetal anomali insidansı 1000 olguda 2 ile 6 arasında değişmektedir. Bütün konjenital anomalilerin % 47'si SSS. % 30'u GIS., % 7'si dolaşım sistemi bozukluklarını ilgilendirmektedir. Antenatal muayenelerin amaçlarından bir tanesi fetal malformasyonlarm yakalanması olarak kabul edilir. Bu amaca ulaşmanın en iyi yolu uygun gebelik haftasında yapılacak USG'dir. Fetal anomali teşhisi için en uygun zaman 20. gebelik haftası civarıdır. Fetal anomalilerin tanısında beş sonografik özellik dikkati çekmektedir. Bunlar; 1-Atipik vücut şekilleri veya fötal organlardaki atipik yankılar aracılığı ile yapısal kusurun doğrudan gösterilmesi, 2-Belli bir fötal kısmın oransız büyümesinin gösterilmesi, 3-Anomalilerin komşuk yapılar üzerindeki etkilerinin tanınması, 4-Amnion sıvısında normal sapmalar, 5-Ekstremitelerin yavaşlamış hareketleri veya hareketsizliği, Yüksek rezolüsyonlu makina, tecrübeli bir operatör ve hedeflenmiş USG ile malformasyorı tanımı yapılır. Bu çalışmada, antenatal takipler sırasında USG istenilen ve gestasyonel yaş olarak 20 hafta altında fetal malformasyoıılu olgular saptanmış ve gebelik sonlandırılmıştır, Fetal malformasyorı dağılımında; Nörai Ttip Defektlerinden (anansefali, spina bifida, meningomyelosel, ensefalosel) (yarık dudak + yarık damak) GIS anomalilerden, omfalosel, gastroşisis; ayrıca yapışık ikizin nadir formu olan DİPROSOPUS saptanmıştır. Bu vakaların gebeliklerine son verilmiş olup, konu ile ilgili fotoğrafları çekilmiş olup. Sonuç olarak 16-18. haftada yapılacak olan rutin USG'de; 1-Cranium, lateral ventriküller AE (hydrocephaly, anencephaly taraması için), 2-Vertebral kolon AE (Spina Bifida, meningomyelosel), 3-Fetus boynu AE (hygroma, meningosel için), 4-Gebelik yaşı AE (BPD, CRL, fötal ağırlık hesa-planması-abdominal çevre ile AE, IUGR tanımlamak için), 5-Thorax dikkatle incelenerek değerlendirilmeli, kesin anomali saptananlarda aile ile diyalog kurup gebeliğe son verme yoluna gidilmelidir.
Anahtar Kelimeler

-