Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İkiz gebelikte bir ikiz eşinin antepartum ölümü

İ. Maral, C. Büyüktosun, Z. Mete

Künye

İkiz gebelikte bir ikiz eşinin antepartum ölümü. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):36-36

Yazar Bilgileri

İ. Maral,
C. Büyüktosun,
Z. Mete

  1. SSK Tepecik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi - İzmir TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

İkiz gebeliklerde, ikizlerden birinin antenatal ölümü nadir rastlanan bir obstetrik komplikasyon olup, literatürde % 0.5-6.8 arasında belirtilmektedir. Obstetrik morbidite'si yamsıra canlı kalan ikizde de neonatal morbidite yüksek olduğundan, bu vakaların antenatal tanısı çok önemlidir. Canlı fetus'un basınç etkisi ile uterus içinde kalan ölü ikiz eşi yassılmakta ve adeta parşömen kağıdı görünümü almaktadır (FETUS PAPYRACEUS). Ölü bebeğin içirde kalması ile maternal pıhtılaşma mekanizması önemli ölçüde bozulur. Ayrıca fetus papyraceus'un sebep olacağı distosı, ölü fetus, plasentanın çıkışının gecikmesi enfeksiyon ve maternal mortaliteyi artırır. Vaginal kanama, ani alt karın ağrıları ve amnîon sıvısı akıntısı, fundal büyüklükte azalma ve hipertansiyon muhtemelen fetus papyraceus yönünden hekimi uyarmalıdır. Doğum zamanı çıkacak komplikasyonlara göre kararlaştırılmalıdır, canlı doğan bebek, intravasküler koagulasyon ve komplikasyonlan yönünden takibe alınmalıdır. Perinatal morbidite yüksektir. Anne koagulopati açısından izlenmelidir. Bu belirecekse 4 haftadan önce ortaya çıkmaz.
Bu çalışmada, 3 olgu sunulmuş, konuyla ilgili literatür gözden geçirilmiş olup, vaginal kanama, ani alt batın ağrısı, amnion sıvısı drenajı, abdominal krampf, kamın yetersiz büyümesi, hipertansiyon'un fetus papyraceus'un erken bulguları olduğu vurgulanıp, ikiz eşinin daha sonra da büyüme ve gelişme yönünden uzun yıllar özlenmesi gerekliliği unutulmamalıdır. İleri yaşlarda mental retardasyonlar çıkabilmektedir. Antenatal gebelik takibinin ve ÜSO'nın önemi ayrıca çocuk hastalıktan uzmanlarının zamanında bilgilendirilmesi, canlı doğacak ikizlerin takibi açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler