Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Gebelik ve (portal hipertansiyon-siroz)

İ. Maral, B. Uran, G. Çevik, M. Özgediz

Künye

Gebelik ve (portal hipertansiyon-siroz). Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):36-36

Yazar Bilgileri

İ. Maral,
B. Uran,
G. Çevik,
M. Özgediz

  1. SSK Tepecik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi - İzmir TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Karaciğer hastalıkları anne ve fetus için tehlikeler yaratır. Bu nedenle erken tanı çok önemlidir. Gebelikteki karaciğer hastalığı insidansı tam olarak bilinmemektedir. Kronik karaciğer hastalıkları ile gebelik çok sık görülmez, çünkü siroz primer olarak post-menapozal dönemdeki kadınların hastalığıdır. Beraber göriilüdğünde fetus açısından tehlikeli olup, dikkatli izlemi gerektirir. Gebelik, kronik karaciğer hastalıklarını olumsuz yönde etkilemez. Siroz, fibrozis ve nodul formasyonu ile karakterize bir hastalıktır. Etyolojisînde vîral hepatit, metabolik hastalıklar, uzamış kolestaz, immunite bozukluğu, hepatit gibi nedenler vardır. Klinik olarak hepatik yetersizlik ve portal hipertansiyona bağlı belirtiler görülür. Dekompanse dönemde zayıflama, halsizlik, enfeksiyonlar, ikter, asit, genel durum bozukluğu, nedeniyle çoğunlukla gebe kalmamalarına karşın gebe kalanlarda prognoz hastalığın ciddiyeti ile doğru orantılıdır. Kompanse sirozlarda anne mortalitesi çok düşüktür. Fetal mortalite % 30-40 gibi yüksek oranlardadır. Sirozlu hastalarda görülen özofagus varis kanaması gebelikte artmaz. Gebelikte sıvı birikimi asit fazla görülmez. İntraabdominal basıncın gebelikte artışı asit oluşumunu sınırlamaktadır. Bu çalışmada, 26 haftalık gebelik + (Portal Hipertansiyon-Siroz) olgusu sunulmuş; bu konu ile ilgili literatür tartışılmış, gebeliğin kronik karaciğer hastalığını olumsuz yönde etkilememesine rağmen, bu hastaların çocuğun bakımı ile yeterince ilgilenememeleri ve yaşam sürelerinin normal populas-yondan kısa olması, sosyal yönden gebe kalmaması önerisi getirilmelidir.
Anahtar Kelimeler