Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Fetal sacrococcygeal teratom - diagnostik ve tedavi

İ. Maral, E. Balık, C. Büyüktosun, M. Yamazhan

Künye

Fetal sacrococcygeal teratom - diagnostik ve tedavi. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):37-37

Yazar Bilgileri

İ. Maral,
E. Balık,
C. Büyüktosun,
M. Yamazhan

  1. SSK Tepecik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi - İzmir TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Sacrococcygeal teratom (SCT) yeni doğanın en sık görülen konjenital tümörlerinden olup 35.000-40.000 doğumda bir görülür. Sacrum ve coccyx'in anterior yüzünde ortaya çıkar ve değişik büyüklükte olabilir, dişi infântlarda daha sık rastalnır. Genellikle gebelik boyunca semptom vermemektedir. Tümör ile ilgili sınıflandırma Amerikan Çocuk Cerrahisi Akademisi'nin önerdiği şekilde lokalizasyona göre yapılmaktadır (AAPSS klasifikasyonu, AAPI, H,1U,IV). SCT pek çok fetusta ölüme neden olmaktadır. Ölüm SCT'un tümör kitlesinin polihidramnios'la birlikteliği sonucu, preterrn doğum, tümör içine kanama ve tümör kitlesi nedeni ile sekonder etkiye bağlı olarak görülür. SCT tanısı rutin ultrasonografi ile kolaylıkla konabilir. Tabloya eşlik eden polihidramniyos ve maternal AFP artışı tanıya yardımcı olur. Prenatal tanının doğru ve zamanında konması ile anne ve bebeğin yaşamını koruyacak girişimler önceden planlanabilmektedir. Aymcı tanıda alt segmente yerleşmiş meningonuyelosel, external Willms tümörü, retrorektal hemartom, nöroblastom, lipom ve intrakanaliküler tümörler düşünülmelidir. SCT'lu fetus'ta plasentomegali veya hidrops gelişmediği takdirde, akciğer matürasyonu tamamlanıncaya kadar izlenebilir. Matürasyondan emin olunduktan sonra gebelik sonlandırılır. Çünkü bu tür gebeliklerde preeklampsi, erken doğum ve dekolman riski artar. Büyük tümörlerde, tümör rüptürü, tümörün kanaması nedeni ile fetal eksanguinasyon veya distosi gibi doğumun getireceği komplikasyonlardan kaçınmak için sezaryen tercih edilir. Tümör rezeksiyonu doğumdan sonra yapılır. Fetal akciğer matürasyonun olmadığı, plasentomegali ve hidrops olgularında; fetal cerrahi girişim endikasyonu doğar. Bu çalışmada fetal sacrococcygeal teratom'lu 2 vaka: teşhisi, hamilelik takibi ve doğumu sunulmuş, ilgili yeni litaratür gözden geçirilmiştir.
Anahtar Kelimeler

-