Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Üçüz gebeliklerde doğum yöntemi

İ. Maral, B. Uran, M. Özgediz

Künye

Üçüz gebeliklerde doğum yöntemi. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):38-38

Yazar Bilgileri

İ. Maral,
B. Uran,
M. Özgediz

  1. SSK Tepecik Doğumevi ve Kadln Hastalıkları Hastanesi, jzmir
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Daha fazla fetus olması durumunda ikiz gebeliklerin tüm sorunları belirgin olarak artar. A.B.D.'de üçüzlerin frekansı (1/80)2 veya 1/6400 dür. Üçüzlerin gerçek frekansı Iova Üniversitesinden Syrop tarafından 4780 spontan oluşmuş gebelikte 1 olarak bildirilmiştir. Ortalama gestasyon süresinin üçüz gebeliklerde 33 hafta olduğu bilinmektedir, Erken doğum insidensi % 75 dir. Bebekte SGA insidansı % 30'un üstündedir ve geneliyle Perinatal Mortalite'nin (1000 de 255) olduğu bildirilmiştir. Antepartum yaklaşımdaki ilkeler, ikizlerdekinin aynıdır. Fetusların malpozisyonuna bağlı olarak kordon prolapsusu ve fetal çarpışma insidansı artar. Ayrıca intrapartumda ayrılan plasentaların sonucu olarak plasenta perfüzyonunda azalma ve hemoraji olabilir. Anormal prezantasyonlar çoğu kez ikinci ve özellikle üçüncü fetus'u komplike etmiştir. En son doğan enfantların mortalite oranları ilk doğanların iki katı, ikinci doğanların ise birbuçuk katı olmuştur. Üç yada daha fazla fetus'la komplike gebeliklerin, belirgin olarak immalür ya da maternal komplikasyonlann sezaryen seksiyo'yu anne için tehlikeli kıldıkları durumlar için vaginal doğum şansını saklı tutarak, sezaryen seksiyo en uygun doğum yöntemidir. Bu çalışmada 1993 yılında hiç; 1994'de 50 gün içinde rastladığımız dört üçüz gebelik olgusu; doğum şekilleri ve doğum ağırlıkları, antenatal bakım-takip yönünden tartışılmıştır. Üç olguda sezaryen, bir olguda da vaginal doğum yapılmıştır, Antenatal bakımda da aktivite kısıtlanması, fetal büyümenin çok yakından izlenmesi, profilaktik oral tokoliz ve akciğer olgunluğunun temini için steroid uygulanması, saptanmış servikal yetmezlikte cerelage uygulanması önemlidir.
Anahtar Kelimeler

-