Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Hürler sendromunun prenatal tanısı (mukopolisakkaridosis tip 1)

Fahri Karagözlü, Yakup Erkan Erata

Künye

Hürler sendromunun prenatal tanısı (mukopolisakkaridosis tip 1). Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):39-39

Yazar Bilgileri

Fahri Karagözlü1,
Yakup Erkan Erata2

  1. Lefkoşa Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Lefkoşa CY
  2. Dokuz Rylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD. İzmir TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş
Hürler sendromu 1919 yılında ilk kez Hürler tarafından tanımlanan mukopolisakkaridosis çeşitlerinden biridir. Primer defekt tüm dokularda α-L-iduronidase fermentinin yokluğudur. Bunun patolojik sonucu ise parenkimal ve mesenkimal dokularda mukopolisakkaridlerin birikimi ve nöronal dokularda lipidlerin depolanmağıdır. Ölüm genellikle çocukluk yıllarında respiratuvar ve kardiak komplikasyonlara bağlı olarak olmaktadır.Vaka Takvimi Daha önce mental retardasyonlu çocuğu olması nedeniyle, mevcut gebeliğinde prenatal tanı amacıyla başvuran hastanın çocuğunun fenotipi dikkat çekiciydi. Yaşma göre boyu kısa. kaba yüz yapısı, büyük dili, hipertelorismi, şiş karnı olan çocukta Hürler sendromu düşünüldü. Çocuktan alman heparinize kan ve 16. gebelik haftasında amniosentez ile elde edilen amniotik mayi her iki örnekte de α-L-iduronidase ve amniotik sıvıda glıkosaminoglikanlarm tayini için İngilterede "GUY'S hospital"e gönderildi. Yapılan tetkiklerde çocuk kanının plasma ve lökosillerinde ve amniotik sıvı hücre kültüründe α-L-iduronidasın yok denecek düzeyde az olduğu, ve yine amniotik sıvıda iki boyutlu elektroforez yöntemiyle glikosaminoglikanların (dermatan sülfat ve heparan sülfat) varlığı gösterildi. Çifte yaşayan çocukta Hürler sendromu olduğu, tüm gebeliklerinde % 25 olma riski olan bu hastalığın mevcut gebelikte de olduğu söylendi. Gebelik 19. haftada termine edildi.TartışmaMukopolisakkaridlerin tümü Hunter sendromu dışında otosomal resesif kalıtım gösterip tümünün en-zimatîk statüleri tam olarak tanımlanmıştır ve tüm tipler için prenatai tam mümkündür. Bazı vakalarda dişi taşıyıcı fetuslerin azalmış enzim seviyeleri sonuçların izahım güçleştireceğinden amniotik sıvıda glikosaminoglikanlann tanımlanması son derece önemlidir. Hurler sendromunun taşıyıcılık statüsü henüz yapılamamaktadır. Mutasyon yerinin saptanıp spesifik probun yapılabilmesi için yapılan çalışmalar henüz başarılı değildir. Alfa-L-iduronidase geninin üzerinde iki polimorfizm olduğu bildirilmiştir. Normal populasyon ve Hurler sendromlu hastalarda bu iki polimorfizm için allel ve haplotip frekanslarının analizi "gen kompozisyonlarında" dengesizliği düşündürmüştür. 2,2 alleninin frekansı normal populasyonda % 37 iken Hurler sendromunda % 57 olarak saptanmıştır. Bu bulgu Hurler sendromunun taşıyıcılık statüsünün saplanması için yapılan çalışmalara yol göstericidir. Taşıyıcılık statüsünün saptanabilmesi hastalıklı çocukların doğmasını önleyecektir.
Anahtar Kelimeler

-