Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Prenatal tanıda kordosentez. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):39-39

Yazar Bilgileri

İskender Başer,
Tansu Küçük,
Rüştü Ergün,
Saffet Dilek,
İnan Ürgenalp

  1. Gata Askeri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Ankara TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Ocak 1992-Ağustos 1993 tarihleri arasında,GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'na müracaat eden 51 olgu,prenatal tanı için kordosentezle değerlendirilmiştir.Bunların % 66.6'sını ultrasonografik bir anomali saptanan gebelikler oluşturmuştur. En sık rastlanan endikasyon % 19.6 ile nöral tüp defekti idi. Maternal yaş ortalaması 26.5 yıl iken, gestasyonel yaş ortalaması 28.3 hafta idi. Başarılı kordosentez oranı % 98'dir. Olguların % 94'ünde örnekleme, kordonun plasental insersiyon yerinden yapılmıştır. Bradikardi oranı % 6 iken, iğne giriş yerinden kanama oranı % 88'dir. İşleme bağlı ölüm, sadece bir olguda saptanmıştır. Dişi fetuslar hem çalışma grubunun tümünde, hem de anomalili grupta çoğunluktaydı (% 61). Bu yüksek riskli çalışma grubunda toksoplazma insidansını % 22, sitomegalovirüs insidansını % 2 olarak saptadık. Hiçbir olguda kromozom anomalisi izlenmedi. Merkezimizde prenatal tanı yöntemi olarak kordosentezin güvenilir olduğu ve endikasyonların genişletilerek tedaviye yönelik işlemler yapılabileceği kanısına vardık.
Anahtar Kelimeler

-