Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Simple (basit) üreterosel olgusunun prenatal dönemde 3 boyutlu ultrasonografi ile görüntülenmesi

Hülya Onay, Orhan Ünal, Birol Cengizoğlu, Mesut Unsal

Künye

Simple (basit) üreterosel olgusunun prenatal dönemde 3 boyutlu ultrasonografi ile görüntülenmesi. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):40-40

Yazar Bilgileri

Hülya Onay1,
Orhan Ünal2,
Birol Cengizoğlu2,
Mesut Unsal2

  1. Meditem Tanı Tedavi ve Araştırma Merkezi - İstanbul TR
  2. SB. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi - İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Üreterosel, üreter terminal submukozal bölümünün kistik dilatasyonu ve mesaneye protriizyonu ile karakterize bir malformasyondur, Ektopik veya simple olmak üzere iki tipte izlenebilen Ureterosellerîn simple tipinde orîfis mesane trigonuna açılır. İnfantil dönemde seyrek görülmekle birlikte ileri derecede hidroüreteronefroza neden olmaktadır.
Prenatal dönemde, 29 haftalık fetus, KRETZ COMBİSOıM 530 3^Boyutlu US cihazı ile incelendi. Voluson probuyla hard diske kaydedilerek yapılan incelemede böbrek ve mesane sagital, aksiyal ve koronal planlarda tarandı. Sağ böbrekte grade -3 hidronefroz, üreter ektazisi saptandı. Ayrıca mesane tabanında da lümen içine uzanan kistik mass ayırdedildi. Bunların dışında ek anomali saptanmayan fetüs, üreterosel olgusu olarak değerlendirildi. Postnatal dönemde ise US, voiding sistografi, IVP, sintigrafi incelemeleri ile basit tipte olduğu belirlendi. Erken cerrahi girişim ile tedavi gerçekleştirildi. Bu çalışmada infantil dönemde nadir rastlanan simple üreterosel malformasyonunun, prenatal dönemde US bulguları tanımlandı. 3 Boyutlu Ultrasonografi cihazının, prenatal dönemde erken malformasyon tanısına katkıları belirlendi.
Anahtar Kelimeler

-