Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Term normal doğumlarda doğum ağırlığı ile maternal ve fetal somatomedin - C-Growth hormon düzeyleri arası ilişki

Mehmet Tayyar, Mustafa Başbuğ, Sebahattin Muhtaroğlu, Demet Ayata

Künye

Term normal doğumlarda doğum ağırlığı ile maternal ve fetal somatomedin - C-Growth hormon düzeyleri arası ilişki. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):40-40

Yazar Bilgileri

Mehmet Tayyar1,
Mustafa Başbuğ1,
Sebahattin Muhtaroğlu2,
Demet Ayata1

  1. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD. Kayseri TR
  2. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ABD. Kayseri TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Bu çalışmada fetal büyümeyi sağladığı diişünülen insulin like growth factor I (somatomedin-C) ve growth hormonun doğum ağırlığı ile olan ilişkisini araştırmayı amaçladık. Gebeliği esnasında ve peripartum dönemde komplikasyonu bulunmayıp 38-42 haftalık gebelik sonucunda normal doğum yapan 40 kadından ve bunların fetal kordundan alınan kanlarda IRMA (DSL-Texas, USA) yöntemiyle somatomedin-C ve RIA (Kalleştat Diagnostics, USA) yöntemiyle growth hormon düzeylerini araştırdık. Olgular doğum ağırlığına göre 3 gruba (I. grup (n: 12) 2200 g-2900 g, II. grup (n: 15) 2901 g-3600 g, III. grup (n:13) 3601-4300 g) ayrılarak incelendi. Maternal somatomedin-C ortalama düzeyleri 1. grupta 235085±56.4 ng/ml, II. grupta 267.75145.72 ng/ml vke III. grupta 327.62±55.92 ng/ml olarak saptandı. Gruplar arasında yapılan karşılaştırmada istatistiksel olarak önemli farklılık saptandı (p<0.05). Doğum ağırlığı ile maternal somatomedin-C düzeyi arasında elde edilen korelasyon katsayısı (r=0.47) istatistiksel olarak önemli bulundu (p<0.05). Fetal somatomedin-C ortalama düzeyleri I. grupta 50.94±16.93 ng/ml, II. grupta 83.39±14.49 ng/ml, III. grupta 98.73±19.48 ng/ml olarak saptandı. Gruplar arasında yapılan karşılaştırmada istatistiksel olarak önemli farklılık görüldü (p<0.05). Doğum ağırlığı ile fetal somatomedin-C düzeyi arasında elde edilen korelasyon katsayısı (r=0,38) istatistiksel olarak önemli bulundu (p<0.05). Maternal ve fetal growth hormon düzeyleri ise gruplar arasında istatistiksel olarak önemli farklılık göstermedi (p>0,05). Sonuç olarak, somatomedin-C ile doğum ağırlığı arasında saptadığımız korelasyon bu faktörün fetal büyümede önemli rol aldığı kanısını bize vermektedir.
Anahtar Kelimeler

-