Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Habitüel abortus olgularında flowsitometrik DNA kontent analizinin değeri

Refahattin Yücel, Acar Koç, Cem Akarsa, Cengiz Alataş

Künye

Habitüel abortus olgularında flowsitometrik DNA kontent analizinin değeri. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):41-41

Yazar Bilgileri

Refahattin Yücel,
Acar Koç,
Cem Akarsa,
Cengiz Alataş

  1. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Ankara TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Habitüel abortus olgularında DNA kontant analizinin değerini araştırmak amacıyla 21 düşük materyali formol ile fikse edilerek flowsitometrik (FCM) olarak çılışıldı. Olguların 13'ünde (% 62) nondipioid, 8'inde (% 38) ise diploid DNA kontenti izlendi. Nondipioid grubun 10'unda (% 47.6) hiperdiploidi, 2'sinde (% 9.5) triploidi, l'inde (% 4.8) ise tetraploidi saptandı. Spontan düşük materyallerinde yapılan sitogenetik analiz ile FCM DNA kontent analizi arasında yakın bir korelasyon olduğu gösterilmiştir. Sitogenetik analiz kromozomların sayısal deviasyonlarını ve strüktürel değişikliklerini gösterirken, FCM total hücresel DNA kontenti ve hücre siklus fazlan hakkında bilgi verir. Sitogenetik analiz ucuz olmasına rağmen taze, canlı, steril doku gerektirdiği ve 2-3 haftada sonuç verdiği için klinikte rutin kullanımı sınırlıdır. Buna karşın FCM DNA kontent analizi saatler içinde sonuç verebilen, hızlı, basit, tekrarlanabilir, kantitatif bir ölçüm metodudur. Bu teknikle hem taze hem de parafinize veya formolle fikse dokular analiz edilebilir. Sitogenetik yaklaşımın yapılamadığı vakalarda, FCM DNA kontent analizi düşüklerin genetik nedenleri hakkında bilgi verebilir, Habitüel abortuslu olguların genetik risklerinin taramada prospektif ve retrospektif kullanılabilen bir test olarak FCM DNA kontent analizi sitoeenetik analize alternatif olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler

-