Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Nonimmun hidropslu bir vakada intrauterin intravenoz transfüzyon ile akut düzelme

Acar Koç, Cem Akarsu, Hakan Turan, Bora Cengiz, Feride Söylemez, Lügen Cengiz

Künye

Nonimmun hidropslu bir vakada intrauterin intravenoz transfüzyon ile akut düzelme. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):41-41

Yazar Bilgileri

Acar Koç,
Cem Akarsu,
Hakan Turan,
Bora Cengiz,
Feride Söylemez,
Lügen Cengiz

  1. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Ankara TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Bir önceki gebeliği hidrops fetalis nedeniyle 28. haftada intrauterin eksitus ile sonuçlanan gebe, ikinci gebeliğinde yapılan rutin obstetrik ultrasonografisinde yine hidrops fetalis saptanması üzerine kliniğimize refere edildi. Anamnezde ve yapılan incelemelerde nonimmün hidropsu açıklayabilecek herhangibir faktör bulunamadı. Yaptığımız ultrasonografide fetal biyometrik ölçümler 32. gebelik haftası ile uyumlu iken, fetal kann çevresi ascite nedeniyle 3 hafta büyük ölçüldü. Belirgin ascid, skalp ödemi, hidrosel ve umblikal kordun İ/3 fetal kısmını içine alan yaygın ödem saptandı. Ayrıca hafif derecede polihidramnios mevcuttu, Fetal anomali görülmedi.k Kordosentez ile fetal kan örneklemesi yapılmasına karar verildi. Kordosentez sonucunda relatif bir fetal anemi saptanması üzerine diğer biyokimyasal ve mikrobiyolojik testlerin sonuçlan beklenmeden aynı seansta intravenöz transfüzyon yapılarak anemi düzeltildi. Daha sonra sonuçlanan fetal kan testleri anemi etyolojisîni kesin olarak açıklayamadı, işlemden 72 saat sonra fetal ascitde rezolüsyon başladı ve 108. saatte yapılan ultrasonografide tamamen çözüldüğü izlendi. Hastada erken doğum eyleminin başlaması üzerine tokolitik ajan uygulandı. Ancak 34. gebelik haftasında durdurulamayan eylem sonucunda 2450 gr, 46 cm, erkek bebek vajinal yolla doğurtuldu, Neonatal dönem sorunsuz geçti. Bu vaka nonimmün hidropsta etyoloji saptanması ve tedavi amaçlı olarak yapılacak kordosentezin yerini tartışmak açısından sunuldu.
Anahtar Kelimeler

-