Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Gebelik ve kalp hastalıkları: Kliniğimizdeki 73 olgunun retrospektif değerlendirilmesi

Candan Cengiz, Gürkan Uncu, Serhat Tatlıkazan, Murat Kadıoğlu

Künye

Gebelik ve kalp hastalıkları: Kliniğimizdeki 73 olgunun retrospektif değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):42-42

Yazar Bilgileri

Candan Cengiz,
Gürkan Uncu,
Serhat Tatlıkazan,
Murat Kadıoğlu

  1. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD. Bursa TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

1988-1993 yılları arasında kliniğimizde tedavi edilen gebelik ve kalp hastalıkları olguları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 5 yıllık süre içinde kliniğimizde gerçekleştirilen 5190 doğumun 73'iinde (% 1.4) kalp hastalığı vardı. 73 olgunun 60'ı (% 82.19) romatizmal, 8'i (% 10.9) konjenital kalp hastalığıydı. Kalan 5 olgu (% 6.84) kardiyomyo-pati, aritmi gibi muhtelif nedenlerden oluşuyordu. Romatizmal kalp hastalıkları arasında en çok görüleni 28 olgu {% 46.6) ile mitral stenoz'du. 15 gebelikte (% 25) mitral stenoz ve mitral yetmezliği, 10 (% 16.6) gebelikte sadece mitral yetmezliği, 3 olguda (% 5) mitral stenoz ve aort stenozu, 2 olguda (% 3,3) sadece mitral stenozıı vardı. 2 olguda ise mitral yetmezliği, mitral stenoz ve aort stenozu birlikteydi. Konjenital kapak hastalığı olan olgular 5 VSD, 1 PDA, 1 ASD ve 1 Fallot tetralojisi olmak üzere 8 taneydi. Bu olguların hepsi öpere edilmişlerdi. Romatizmal kapak hastalıkları içinde 22 olgu öpere edilmişti, 73 olgunun 3'ü doğum sonrası erken dönemde öldüler (% 4.1). Malemal mortalite-nin yüksek olmasının nedeni her 3 olgunun da hiç antenatal bakım almamış olup, kliniğimize başvurduklarında dass IV grubuna girmeleriydi. Olguların hepsinde profilaktik antibiyotik kullanıldı ve hiçbir olguda endokardit gelişmedi. 6 yenidoğan, erken neonatal dönemde kaybedildi ve perinatal mortalite % 8.21 olarak hesaplandı. 73 olgunun sadece ] 'inde (% 1.36) konjenital anomali vardı.
Anahtar Kelimeler

-