Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Gebeliğe bağlı hipertansiyon olgularında otoantikorlar

Gürkan Uncu, Metin Demirtürk, Adnan Macit, Candan Cengiz

Künye

Gebeliğe bağlı hipertansiyon olgularında otoantikorlar. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):44-44

Yazar Bilgileri

Gürkan Uncu,
Metin Demirtürk,
Adnan Macit,
Candan Cengiz

  1. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Bursa TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Tekrarlayan düşüklerde, ikinci trimestir intrauterin ölüm olgulannda, ciddi gelişme geriliklerinde yüksek oranda pozitif olarak bulunan otoantikorlar, yapılan bazı çalışmalarda, normal gebeliklerde de % 40-50 oranında pozitifk olabildiğini göstermektedir. Bu çalışmada, 49 gebeliğe bağlı hipertansiyon olgusunda (16 hafif preeklampsi, 16 ağır preeklampsi, 12 eklampsi, 5 süperempoze preeklampsi) antitiroglobulin, antimikrozomal, antidüzkas, antimitokondrial antinüklear, antigastrik parietal hücre ve antitrombosit antikorlar araştıolmıştır. 49 gebeliğe bağlı hipertansiyon olgusunun 8'inde tespit edilen otoantikorlar (% 16.3) literaWrde bildirilen oranlardan daha dü§üktür. gebeliğe bağlı hipertansiyon olgularında çalıştığımız otoantikorların diagnostik ve prognostik önemleri olmadığını ve tedavi gerektirmediğini iddia ediyoruz.
Anahtar Kelimeler

-