Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Gebelikte asemptomatik bakteriüri sıklığı. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):45-45

Yazar Bilgileri

Erdal A. Arıgüloğlu,
Ayhan Ayanoğlu,
Ceyhun Numanoğlu,
Nevin Altuncu,
Yavuz Ceylan

  1. SSK Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Gebelikte Asemptomatik bakteriüri sıklığını saptamak ve tarama testlerinin güvenirliğini ortaya koymak için bir çalışma düzenledik. Bu amaçla hastanemiz Antenatal Polikliniğine başvuran 1000 gebe çalışma kapsamına alındı. Hastaların orta akım idrar örneklerinde-dipstik metodu ile nitritler ve lökosit esteraz reaksiyonları araştırıldı. Ayrıca taze idrar örnekleri direkt ışık mikroskopi ile incelendi ve kültür alındı. Olguları yaş, parite, trimestir, tedavi özelliği ve komplikasyonlar yönünden inceledik ve literatür verileriyle karşılaştırdık. Kendi populasyonumuzda asemptomatik bakteriüri sıklığım % 3.0 olarak saptadık. Kültür pozitif olgularda nitrit ve lökosit esteraz testinin spesifitesini % 93 ve % 77; sensitivitesini ise % 47 ve % 87 bulduk. Sonuç olarak; Obstetrik hastalarda asemptomatik bakteriüriyi saptamada nitrit ve lökosit esteraz testi tek başına yeterince sensitif değildir. Asemptomatik bakteriüri tanısında altın standart idrar kültürüdür ve ilk antenatal muayenede idrar kültürü de bulunmalıdır.
Anahtar Kelimeler

-