Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İkizlerde bebek cinsiyetinin büyüme farklılığına etkisi

Ali Ulvi Hakverdi, Murat Yayla, Ali Ceylan Erden, Semih Demiroğlu

Künye

İkizlerde bebek cinsiyetinin büyüme farklılığına etkisi. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):49-49

Yazar Bilgileri

Ali Ulvi Hakverdi,
Murat Yayla,
Ali Ceylan Erden,
Semih Demiroğlu

  1. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD. - TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

İkiz gebeliklerdeki mortalitenin en sık nedeni preterm eylem sonucunda doğan prematüre fetus yada IUGR'dir. İkiz gebeliklerden doğan bebeklerin % 50'si prematüre, % 70'i lUGR'dır. IUGR fizyopatolojisinde birçok faktör okluğu gibi, ikizlerden birinin erkek fetus olması doğum ağırlığı üzerine olumlu etki sağladığı ve bu etkinin; Y kromozomu, H-Y antijeni varlığı ve erkek fetusdan salgılanan hormonların gebelik için optimal bir çevreyi yarattığı düşünülmektedir. Çalışmamızda, 1990-1993 arasında doğum yaptırılan 88 ikiz gebelik incelendi. Erkek ve kız bebeklerde ait veriler karşılaştırılarak değerlendirildi. Bunlardan 29'u kız-kız, 32'si erkek-erkek, 27'si kız-erkekti. Cinsiyetlere göre loplam 85 kız, 91 erkek bebek doğmuştur. Kızlarda ortalama ağırlık 2167.9+770.9 iken, erkeklerde 2401.6±760.3 olup, fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Kız-kız ikizlerde ortalama doğum ağırlığı 2144.2±733.4 ve kız-erkek ikizlerde 2444.7+782.0 olup, fark anlamlıdır (p<0.001).
Anahtar Kelimeler

-