Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Gebelikte uterin arterde notch: 39 olgunun incelenmesi

Murat Yayla, Aslan Bilici, Yusuf Çelik, Ahmet Göçmen, A. Ceylan Erden

Künye

Gebelikte uterin arterde notch: 39 olgunun incelenmesi. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):50-50

Yazar Bilgileri

Murat Yayla1,
Aslan Bilici2,
Yusuf Çelik3,
Ahmet Göçmen1,
A. Ceylan Erden1

  1. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD. - TR
  2. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD. - TR
  3. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD. - TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş
Uterin arterde çentik: "notch", vazospazmın bir göstergesidir. Gebeliğin 2. yarısından sonra uzun süre per-siste etmesi patolojik bir bulgudur. Bu çalışmanın amacı uterîn arterde "notch" saptanan olguların gebe popülasyonıı içindeki dağılımlarının ve uterin arter sistol/diastol (S/D) oranlarının incelenmesidir.

Yöntem

20 ile 40. gebelik haftaları arasında patolojik tanı almış olan 70 olgu ve normal bulunmuş 49 olgu "pulsc doppler" ve ultrasonografi ile prospektif olarak izlendi. Plasenta tarafı, uterin "notch" ve S/D oranlan, tanı ve fetal prognoz incelendi.

Bulgular

Olguların 39'unda saptanan "notch", % 64 oranında bilateral olarak gözlendi "Notch" olan tarafta uterin arter S/D oranı yüksek bulunurken, normal olmayan olgularda eğer bilateral "noıclı" saptanmışsa S/D oranı mutlaka patolojik sınırların üzerinde bulundu. Bilateral "notch"un spesifisite ve pozitif prediktif değeri unilateral "notch"tan daha yüksek bulundu.

Sonuç

Çalışmamızda, bir uterin arterde "notch" saptanacak olursa diğer tarafta da 2/3 oranında "notch" bulunabileceğini saptadık. Bilateral "notch"u olan gebelikler, uteröjJlasenter biyofizik bulgular ve fetal prognoz yönünden, unilalerale göre daha fazla etkilenmektedir.
Anahtar Kelimeler

-