Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Normal riskli gebelerde uterin arter doppler bulgularımız

Murat Yayla, Aslan Bilici, Cüneyt E. Taner, Arif Güngören, A. Ceylan Erden

Künye

Normal riskli gebelerde uterin arter doppler bulgularımız. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):50-50

Yazar Bilgileri

Murat Yayla1,
Aslan Bilici2,
Cüneyt E. Taner1,
Arif Güngören1,
A. Ceylan Erden1

  1. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD. - TR
  2. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD. - TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Obstetrikte fetal ve maternal damarlarda doppler incelemeleri klinik uygulamalara yardımcı olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, normal ve riskli gebe popülasyonumuzda uterin arter doppler bulgularının dağılımını saptamaktır.

Yöntem

Gebelik bulguları normal olan 48 olgu ile riskli gebeliği olan 62 olgunun uterin arter ortalama sistol/ diastol (S/D) oranları "pulse doppler" yöntemi ile prospektif olarak değerlendirildi ve karşılaştırıldı.

Bulgular

Normal gebe grubunda ortalama S/D oranı 2.21+0.51 riskli grupta ise 2.72+1.15 bulundu (p<0.001). İlerleyen gebelik haftaları île her iki grubun S/D oranlarında düşüş saptandı.

Sonuç

Klinik vke laboratuar olarak patolojik bulunan gebelerde uterin arter S/D oranları normal gebelere göre yüksek bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler

-