Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Plesental yerleşimin uterin arter doppler dalga formundaki etkileri

A. Bilici, M. Yayla, Y. Çelik, A. Uyar, M. Şİmşek

Künye

Plesental yerleşimin uterin arter doppler dalga formundaki etkileri. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):50-50

Yazar Bilgileri

A. Bilici1,
M. Yayla2,
Y. Çelik3,
A. Uyar1,
M. Şİmşek1

  1. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD. - TR
  2. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD. - TR
  3. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD. - TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Gebelerde, plasental yerleşimin uteroplasental akım dalga formu üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir, Çalışmanın amacı, plasental yerleşime göre, ipsîlateral ve kontolaleral uterin arter akım dalga formlarım karşılaştırarak bu hipotezi test etmektir.

Yöntem

114 gebede plasental yerleşim tarafı real time B-mod île, her iki uterin arter dalga formları ise renkli doppler ultrasonografi ile saptandı. Plasenta uterus duvarına yakın ise lateral, ön, arka veya fundal yerleşimli ise non-lateral olarak kabul edildi. İpsilateral ve konrlateral uterin arter akımlarının ortalama rezistif indeksleri (RI) ve sistol-diastol oranlan (S/D) karşılaştırılarak analiz edrildi.

Bulgular

Kontrlateral RI (0.585±0.12) ve S/D oram (2.824±1.44) anlamlı olarak ipsilateral RI (0.519+0.11) ve S/D (2.271+0.89) oranından yüksekti (p<0.001). Lateral yerleşimli plasental olgularda,. RFde 0.07 ve S/D oranında 0.61'lik ortalama farklar istatistiki olarak anlamlı kabul edildi.

Sonuç

Plasental tarafın uterin arter akım RI ve S/D oranı, kontrlateral RI ve S/D oranından düşük bulundu. Bu sonuç, trofoblastik invazyonun plasenta tarafındaki spiral arter dallarında meydana geldiği tezini kuvvetlendirmektedir. Uterin arter doppler incelemeleri, özellikle yüksek riskli gebelerde yalancı negatif sonucu elimine etmek için bilateral olarak yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler

-