Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Preeklamptik gebelerde serum ürik asit düzeyleri. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):51-51

Yazar Bilgileri

Cüneyt Eftal Taner1,
Meral Aban1,
Ufuk Özelbaykal1,
Ömer Satıcı2,
Ali Ceylan Erden1

  1. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD. Diyarbakır TR
  2. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD. Diyarbakır TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Preeklampsi maternal ve fetal rnortalite ve morbiditeye neden olabilen önemli bir obstetrik sorundur. Bu çalışmada preeklamptik ve normal gebelerde serum ürik asit düzeyleri karşılaştırmalı olarak incelendi ve hastalığın şiddeti ile ilişkisi araştırıldı. Çalışma grubunu 22'si preeklamptik 18'i eklamptik olan 40 gebe ile kontrol grubu olarak alman. 21 normal gebe oluşturdu.
Preeklamptik grupta ortalama arteriel basınç, serum ürik asit ve kreatinin değerleri normal gebelerden anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.001, p<0.05). Eklamptik olgularda serum lirik asit düzeyleri preeklamptik gebelerden anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.05). Her iki grupta serum ürik asit değerleri ile ortalama arteriel basınç ve serum kreatinin değerleri arasında anlamlı bir korelasyon saptandı.
Sonuç olarak preeklamptik gebelerde serum ürik asit düzeyleri hastalığın şiddetlenmesi ile artmaktadır. Bu olguların izlenmesinde ve tedavinin değerlendirilmesinde serum ürik asit düzeylerinin yararlı olabileceği kanaatine varıldı.
Anahtar Kelimeler

-