Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Gestasyonel hipertansiyon riskinin belirlenmesinde izometrik eksersiz testinin yeri

Başar Tekin, Turgay Şener, Mine İnan, Hikmet Hassa, Sinan Özalp

Künye

Gestasyonel hipertansiyon riskinin belirlenmesinde izometrik eksersiz testinin yeri. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):52-52

Yazar Bilgileri

Başar Tekin,
Turgay Şener,
Mine İnan,
Hikmet Hassa,
Sinan Özalp

  1. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD. Eskişehir TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş
Gestasyonel hipertansiyon (GH), maternal ve perinatal morbidite ve mortalitenm önde gelen sebeplerindendir. Bu komplikasyonun önceden tahmin edilmesi için izometrik eksersiz testi (İET) geliştirilmiştir. Çalışraamızdaki amacımız İET'nin tanı değerini araştırmak ve sonuçlan Roll Över Test (ROT) ile karşılaştırmaktır.

Yöntem

Osmangazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'na antenatal takip için başvuran 28-38. gebelik haftalarında olan normotansif 130 gebeye ROT ve İET uygulandı.

Bulgular

Olguların 26'sında (% 21) gestasyonel hipertansiyon (GH) gelişti. Gebelik boyunca ve postpartum ilk 48 saat içinde gebelerin bir tanesinde şiddetli preeklampsi, 10'unda hafif preeklampsi, 15'inde transient hipertansiyon tespit edildi. GH gelişeceğini tespit etmede ROT'nin sensitivitesi % 54, spesifisitesi % 94, pozitif prediktif değeri % 66, negatif prediktif değeri % 88 bulundu. İET'nin sensitivitesi % 73, spesifisitesi % 98, pozitif prediktif değeri % 90, negatif prediktîf değeri % 94 bulundu.

Sonuç

İET gebeliğe bağlı hipertansif hastalık riski olduğunu gösteren ve tanısal değerleri ROT'ne göre daha yüksek olan bir testtir.
Anahtar Kelimeler

-