Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Fetal pulmoner matürite tayininde shake ve tap testlerinin etkinliklerinin karşılaştırılması

Turgay Şener, Başar Tekin, İrfan Dikdere, Hikmet Hassa, Sinan Özalp

Künye

Fetal pulmoner matürite tayininde shake ve tap testlerinin etkinliklerinin karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):53-53

Yazar Bilgileri

Turgay Şener,
Başar Tekin,
İrfan Dikdere,
Hikmet Hassa,
Sinan Özalp

  1. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD. Eskişehir TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Fetal akciğer matürasyonunıı belirleyen ideal testi bulmak henüz mümkün olamamıştır. İdeal test kriterleri olarak sayılan basit, ucuz, çabuk ve doğru sonuç veren ve fazla ekipmana ihtiyaç göstermeyen test arayışları içinde shake ve tap testleri önemli yer edinmişlerdir. Bu nedenle shake ve tap testlerinin akciğer matürite tayinindeki tanısal etkinliğini araştırdık.

Yöntem

Fetal matüritenin tayini gereken prematür eylem veya 12 saati geçmeyen prematür membran rüptiirü nedeniyle başvuran ve 20-40. gebelik haftasında olan 72 gebeden amniotik sıvı transvaginal, transabdominal amnio-sentez ile veya sezaryen esnasında alındı. Bu amniotik mayiden shake ve tap testi yapıldı. Olguların hepsi testten sonraki ilk 72 saat içinde doğum yaptı. Bebekler RDS yönünden klinik ve radyolojik olarak değerlendirildi.

Bulgular

Olguların % 37.8'i termden önce doğum yaptı. Otuzyedi haftanın üzerinde doğan bebeklerin hiçbirinde RDS görülmedi. Tap testinin fetal akciğer matürasyonunu tesbit etmede, 2., 5. ve 10. dakika pozitif prediktif değerleri sırayla % 98,1, % 96.3, % 96.6, negatif prediktif değerleri % 52.3, % 52.6 ve % 66.6 olarak bulundu. Shake testinin pozitif prediktif değeri % 97.2, negatif prediktif değeri ise % 52.9 idi. Shake testinin 2. dakika tap testi ile uyumluluğu % 83.3, 5. dk tap testi ile uyumluluğu % 87.0, 10. dk lap testi ile uyumluluğu ise % 85.1 olarak bulundu.

Sonuç

Tap testinin fetal akciğer matüritesini saptamada en az shake testi kadar etkin olduğu sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler

-