Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Doğumdan önceki son biyofizik profilin perinatal prognozu belirlemedeki tanı değeri

Turgay Şener, Başar Tekin, Ramazan Bayırlı, Sinan Özalp, Hikmet Hassa

Künye

Doğumdan önceki son biyofizik profilin perinatal prognozu belirlemedeki tanı değeri. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):53-53

Yazar Bilgileri

Turgay Şener,
Başar Tekin,
Ramazan Bayırlı,
Sinan Özalp,
Hikmet Hassa

  1. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD. Eskişehir TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Fetal biyofizik profil skorlaması (BPS) antepartum fetal riski ölçmenin etkin bir yöntemi olarak bildirilmektedir. BPS neticesine göre perinatal mortalite ve morbidite hızlan değişmektedir. Bu çalışmadaki amacımız kendi popülasyonumuzdaki yüksek riskli gebelerde fetal prognozu değerlendirmede BPS'nun yerini ortaya koymak ve perinatal mortalite ve morbidite ilişkisini belirlemektir.

Yöntem

Şubat 1993-Ocak 1994 tarihleri arasında kliniğimize başvuran 50 yüksek riskli gebede BPS ile fetal durum değerlendirildi. En önemli iki endikasyon preeklampsi ve postterm gebelik idi.

Bulgular 

Olguların 26'sında (% 52) BPS 8-10, 9'ıında (% 18) BPS 6, 15'inde (% 30) ise BPS 0-4 arasında bulundu. BPS 6-10 saptanan olgularda perinatal mortalite 1000'de 0 iken, 0-4 arasında olanlarda 1000'de 333.3 olarak hesaplandı. Intrapartum fetal distress gelişme 8-10 puan alan olgularda % 11.6, 6 puan alan olgularda % 22.2, 0-4 puan alan olgularda % 40 oranında saptandı. Perinatal prognozu belirlemede BPS'nun sensitivitesi % 82, spesifisitesi % 86, pozitif prediktif değeri % 88 ve negatif prediktif değeri % 79 olarak bulundu. BPS 0-6 puan olan olgularda akut ve kronik fetal distress, neonatal ölüm, mekonyumla boyanma, düşük APGAR değerleri insidansı yüksekti.

Sonuç

BPS perinatal prognozu belirlemede tanısal değeri yüksek olan bir testtir. BPS 0-6 arasında olan olgularda perinatal mortalite ve morbidîtede belirgin olarak artış saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler

-