Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Obstetrik analjezi amacıyla dolantik kullanımının doğum eylemi üzerine olan etkileri

Mehmet Altunok, Gürkan Zorlu, Cem TUran, Turhan Çağlar, Nuri Danışman, Oya Gökmen

Künye

Obstetrik analjezi amacıyla dolantik kullanımının doğum eylemi üzerine olan etkileri. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):54-54

Yazar Bilgileri

Mehmet Altunok,
Gürkan Zorlu,
Cem TUran,
Turhan Çağlar,
Nuri Danışman,
Oya Gökmen

  1. Dr. Zekai Tahir Budak Kadın Hastalıkları Ankara TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Bu çalışmada narkotik analjezikler için obstetrikte en çok kullanılanı olan meperidinin utcrin kontraksiyon-lar ve eylem süresi üzerine olan etkileri incelendi.

Yöntem 

01.03.199345.07.1993 tarihleri arasında Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesinde 40 gebe çalışma grubuna alındı. Hastalar iki gruba ayrıldı. Birinci grupta silinmenin % 80, açılmanın 4-6 cm olduğu dönemde tek doz t.M. 100 nıg meperîdîne uygulandı, İkinci grupta hastalara hiçbir medikasyon uygulanmadı. Çalışma grubunu oluşturan hastaların hepsi spontan vajinal yolla doğurtuldu. Eylem süresi ve doğum her iki grupla açıklık ve silinmenin aynı olduğu bir dönemden itibaren hesaplandı.

Bulgular

Meperidini kontraksiyon frekansını değiştirmediği ancak, şiddetine pozilif etkisi olduğu tespit edildi (t:5.607 > th;2.021). Eylem süresi gözönüne alındığında her iki grup arasında anlamlı bir fark bulunamadı. Bunun yanında meperidin ile servikal dilatasyonda istatistiksel olarak anlamlı (t;3,650 > th:2.021), silinmede anlamsızda olsa artırıcı etkisi olduğu tespit edildi.

Sonuç

Meperidine dezavantajlarının az, uygulanabilirliğinin kolay olması ve ucuzluğu ile eylem sırasında, kon-trendike olmayan ve kondisyonun iyi tespit edildiği hastalarda güvenilir obstetrik analjezik olarak kabul edilebilir.
Anahtar Kelimeler

-