Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Gebelik ve serebral venoz tromboz: Olgu sunumu

Orhan Ünal, Meltem Çam, Ülkü Türk, Zeynep Öz

Künye

Gebelik ve serebral venoz tromboz: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):56-56

Yazar Bilgileri

Orhan Ünal1,
Meltem Çam1,
Ülkü Türk2,
Zeynep Öz1

  1. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İstanbul TR
  2. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Noroloji Kliniği İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Gebelik ve puerperiumda serebral venöz tromboz ilk olarak Abercrombıe tarafından tanımlanmıştır. Klasik tarifi baş ağrısı, papilla ödemi, kasılmalar, fokal defısitler, koma, ölüm ve antikoagülan kullanımına kontrindike olan hemora-jik infarktiardır. Son otuz yılda, serebral anjiografinin tanınması ve yaygın kullanımı, beyin tomografisi ve son olarak da MRI, serebral venöz îrombozun erken tanınmasını sağlamıştır. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ile Nöroloji Kliniğine müracaat eden biri 20 haftalık gebe, diğeri postpartum 3. haftada iki hastada sııperior sagittal sinüs trombozu tesbit edildi ve bu nedenle gebelik serebral venöz tromboz ilişkisi incelendi.
Anahtar Kelimeler

-