Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Fetal anomalilerin tanısında ultrasonografinin önemi

Tayfun Osmanağaoğlu, Birol Cengizoğlu, Mesut Ünsal, Sedat Varol, Orhan Ünal

Künye

Fetal anomalilerin tanısında ultrasonografinin önemi. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):57-57

Yazar Bilgileri

Tayfun Osmanağaoğlu,
Birol Cengizoğlu,
Mesut Ünsal,
Sedat Varol,
Orhan Ünal

  1. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Çalışmamızda Kartal eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 1.1.1993 ve 28.2.1994 tarihleri arasında yapılan 953 Obstetrik Ultrasonografide saptanan fetal anomalileri incelendi. Gebeliğin ilk trimestrinde uygulanan ultrasonografileri çalışmaya alınmadı.İzole oligohidramnios ve polihidvamnios olguları ve intrauterin gelişme geriliği olanlar da çalışma kapsamına alınmadı.Obstetrik ultrasonografîlerin 28'iııde fetal anatomik anomali saptandı. Bu anomalilerden 5'i üriner sisteme ait (2 olguda Tip II böbrek, 1 olguda üreteropelvik darlık, 1 olguda posterior üretral valv, 1 olguda hidronefroz) 16'sı sinir sistemine ait (4 olguda hidrosefali, 7 olguda anensefali, 2 olguda spina bifida, 2 olguda koroid pleksus kisti, 1 olguda ensefalosel+spina bifida), 2'si gastroşizis, 3'U nonimmun hidrops fetalis, l'i sakrokoksigeal teratom idi. Bu olgulardan halen izlemekte olduğumuz 1 hidronefroz dışında tümü sonlandı. Olguların doğumdan sonra da izlendi. Elde edilen sonuçlar literatür ile karşılaştırıldı.
Anahtar Kelimeler

-