Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Gebelik ve hipertansiyonda perinatal mortalite ve maternal morbidite

Orhan Ünal, Tayfun Osmanağaoğlu, Mesut Ünsal, Sedat Varol

Künye

Gebelik ve hipertansiyonda perinatal mortalite ve maternal morbidite. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):57-57

Yazar Bilgileri

Orhan Ünal,
Tayfun Osmanağaoğlu,
Mesut Ünsal,
Sedat Varol

  1. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 1.1.1992 ve 31.12.1993 tarihleri arasında doğumları gerçekleştirilen 6100 olgudan gebelik ve hipertansiyon saptanan 94 olgu perinatal mortalite, laboratuar bulguları ve matcrnal morbidite yönünden irdelendi. Olgular hafif preeklampsi. ağır preeklampsi, eklampsi ve kronik hipertansiyon olarak ayrı ayrı gruplandırıldılar.Hipertansiyon saptanan olguların 9'u 28 gebelik haftasından küçüktü ve daha sonra izlendi, bu nedenle de çalışma dışı bırakıldı. 28-32 gebelik haftaları arasındaki 23 olgunun 13'ünde perinatal morfalite görüldü. Bunların 9'u intrauterin fetal ölümdü. 33-37 gebelik haftaları arasındaki 19 olgudan 6'sında perinatal mortalite görüldü. 38 gebelik haftası üzerindeki 43 olgunun sadece Tinde perinatal ölüm görüldü. Olgulardaki ortalama doğum tartısı 2384 gram idi. Doğum ağırlığı ile perinatal morlalite arasındaki ilişki irdelendi. Olgular laboratuar bulguları yönünden de irdelendi. Trombosit sayısı lQ0.000/mm3 altında olan 6 olgu mevcuttu. Bunların 3'ü HELLP sendromu olarak değerlendirildi, gebelik ve hipertansiyon olgularımızda perinatal mortalite % 231 olarak bulundu. Maternal mortalite görülmedi.
Anahtar Kelimeler

-