Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Tanısal koryon villus biopsi olgularımız. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):58-58

Yazar Bilgileri

F.Tuncay Özgünen1,
Cüneyt Evrüke1,
Oktay Kadayıfçı2,
Abdullah Arpacı2,
Güneş Yüreğir2,
Yurdanur Kılınç3

  1. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD. Adana TR
  2. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biokimya ABD. Adana TR
  3. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Adana TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Genetik hastalıklar içinde önemli bir yer tutan hemoglobinopatiler, Çukurova Bölgesinde bazı yörelerde % 8-10'lara varan oranlarda görülmektedir. Otozomal resesif geçişli bu hastalığın kuşaklar boyu devam etmesi ailelere ve topluma maddi ve manevi yük olmaktadır. 1992 yılı Mayıs ayından başlayarak heterozigot Thalassemi veya Sickle Celi hastalığı olduğu saptanan 36 gebede diagnostik amaçlı Koryon Vilus Biopsisi yapıldı. Olguların tümünde yeterli koryon dokusu aspire edilerek alman materyel Biokimya Anabilim Dalı'na bağlı Moleküler Biyoloji Laboratuarında analizi edildi. 4 olgu hasta, 30 olgu sağlam/taşıyıcı olarak bildirildi. 2 olguda mutasyon saptanamadı. Olgular analiz sonuçları ile tartışıldı.
Anahtar Kelimeler

-