Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

170 Gebede açık nöral tüp defekti taramasında msafp sonuçları

Cüneyt Evrüke, F. Tuncay Özgünen, Oktay Kadayıfçı

Künye

170 Gebede açık nöral tüp defekti taramasında msafp sonuçları. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):58-58

Yazar Bilgileri

Cüneyt Evrüke,
F. Tuncay Özgünen,
Oktay Kadayıfçı

  1. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD. Adana TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Açık nöral tüb defekti insidansı % 0.1 oranında bildirilmekle beraber ırksal ve coğrafi farklılıklar göstermektedir. Maternal yaş faktörü, önceki gebelik öyküleri, devam eden gebelikte büyüme geriliği gibi nedenlerle riskli kabul edilen 170 gebede gebeliğin 15-20. haftaları arasında maternal serumda Alfafetoprotein Enzim İmmün Assay yöntemi ile çalışılıp sonuçlar AFP-SMS bilgisayar risk programı ile değerlendirildi. 12 olguda AFP değerleri eşik değer kabul edilen 2.5 MOM değerinin üzerinde bulundu (% 7). Olguların 5'inde amnion sıvısında Alfafetoprotein ve Asetilkoli-nesteraz araştırıldı. Tüm olgularda Asetilkolinesteraz (-) bulundu, amniotik sıvı Alfafe-toprotein değerleri normaldi. Maternal serum Alfafetoprotein değerleri yüksek olan gebeler gebelik sonuçları yönünden araştırıldı.
Anahtar Kelimeler

-