Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Ebstein anomalisi: Prenatal sonografik tanısı

N. Demir, A. Akçoral, M. Koyuncuoğlu, Y. Bülbül

Künye

Ebstein anomalisi: Prenatal sonografik tanısı. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):59-59

Yazar Bilgileri

N. Demir,
A. Akçoral,
M. Koyuncuoğlu,
Y. Bülbül

  1. Dokuz Eylül Üniveristesi Tıp Fakültesi - İzmir TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Ebstein anomalisi, seyrek görülen bir konjem'tal kalp hastalığı olup, normalde arıulus fibrosus'a tutunması gereken triküspid kapak küspislerinden septal ve arka küspislerin aşağıya doğru yer değiştirerek sağ venlriküi duvarına apekse yakın bir yerden tutunmuş olması ile karakterizedir. Bu anomaliye ASD. pulmoner atrezi, PDA, Fallol letralojisi, Aorta koarktasyonu gibi anomalilerde eşlik edebilir. H.D. 26 yaşında, GİPO, 32. gebelik haftasında fetus kalbinin ileri derecede genişlemiş olarak görülmesi üzerine bölümümüze gönderildi. Yapılan malformasyon USG ve Doppler tetkiklerinde, sağ atriumun aşırı şekilde genişlediği, tricuspid kapağın sağ ventrikül içine doğru yer değiştirdiği, sol atriumun hipoplastik olduğu, sol ventrikülden aorta çıkışının normal olduğu saptandı. Fakat tüm uğraşılara rağmen pulmoner arter görülemedi. 36. gebelik haftasında gebelik C/S ile sonlandırıldı. Yoğun çabalara rağmen doğumdan 6 saat sonra bebek kalp damar cerrahisi tarafından operasyona almamadan eksitus oldu. Patolojik incelemede triküspid kapakta Ebstein Anomalisi, patent foramen ovale ve pulmoner arter atrezisi saptandı.
Anahtar Kelimeler

-