Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Şişli Etfal Hastanesinde Doğan Yenidoğanların antropometrik yönden değerlendirilmesi

Tülay Olguk, Mine Kafiloğlu, Gül Özçelik, Sami Hatipoğlu, Muhsin Ayhan

Künye

Şişli Etfal Hastanesinde Doğan Yenidoğanların antropometrik yönden değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):60-60

Yazar Bilgileri

Tülay Olguk,
Mine Kafiloğlu,
Gül Özçelik,
Sami Hatipoğlu,
Muhsin Ayhan

  1. Şişli Etfal Hastanesi - İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Antropometri vücudun gelişimini, beslenme durumunu kantilatif ve objektif olarak değerlendiren bir yöntemler topluluğudur. Yenidoğan döneminde büyüme ve gelişmenin, beslenme durumunun değerlendirilmesi ve çeşitli sendronıların tanınması antropometrik ölçümler sayesinde mümkündür. Hastanemizde doğum sayısının bir taramaya yetecek kadar yüksek oluşu ve bu konuda böyle bir çalışma yapılmadığını gözönüne alarak çalışmamızı planladık.
Şişli Etfal Hastanesi Kadın Doğum Kliniklerinde Eylül 1991-Nisan 1992 tarihleri arasında doğan 474 yenidoğan üzerinde çalışıldı. Bebeklerin doğum ağırlığı, boy, baş çevresi, göğüs çevresi, intermamiller aralık, întermamillcr indeks, tartı/boy oranı, ponderal indeks, üst kol orta çevresi, üst kol orta çevresi/baş çevresi oranı, triceps ve subskapular deri kıvrımı kalınlıkları, üst kol kas ve yağ alan değerleri saptandı. Bu bebekler gestasyon haftasına, matüritelererine, doğum kiloları ve cinsiyete göre sınıflandırıldı, ortalama ve standart sapma değerleri bulunarak persentit eğrileri çizildi. Bulunan sonuçlar ülkemizdeki daha önceki çalışmalar ve literatür bilgisiyle karşılaştırıldı.
Anahtar Kelimeler

-