Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Fetal Biofizik profil skorlamasının postterm olguların, antepartum değerlendirilmesindeki önemi

M. Uludoğan, F. Demirci, U. Kuyumcuoğlu, S. Demirsoy, K. Sofuoğlu, H. Görgen, M.N. Delikara

Künye

Fetal Biofizik profil skorlamasının postterm olguların, antepartum değerlendirilmesindeki önemi. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):60-60

Yazar Bilgileri

M. Uludoğan,
F. Demirci,
U. Kuyumcuoğlu,
S. Demirsoy,
K. Sofuoğlu,
H. Görgen,
M.N. Delikara

  1. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Kadıon Hastalıkları ve Doğum Kliniği İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Hastanemizin doğum kliniğine başvuran 23'ii 42 gebelik haftasında, 27'si 43-44 gebelik haftasında toplam 50 postterm gebeye antenatal fetal değerlendirme yöntemik olarak her olguya en az 2 kez FBP skorlaması uyguladık. FBP skoru <7 olan toplam 17 olgunun bebeklerinin tümünde (% 100), FBP skoru >7 olan 33 vakanın % 48.4'ünde sürmaturasyon kriterleri tespit edildi (p<0.01). FBP skorunun sürmaturasyon kriterlerini belirlemede spesifisite, sensitivite ve pozitif pre-diktif değer sırası ile % 51.5, % 100, % 51.5 olarak tespit edildi. FBP skorlaması < 7 olan grupta 1. dak Apgar skoru % 82,3 olguda 7'den küçük, % 17,7 olguda 7'ye eşit yada yüksek bulundu. FBP skoru >7 olan grupta I. dak. Apgar skoru % 3.03 olguda 7'den küçük, % 47.17 olguda 7'ye eşit yada yüksek bulundu (p<0.001). FBP skorunun I. dak Apgar skorunu belirlemedeki spesifite, sensitivite ve pozitif prediktif değeri sırası ile % 96.9, % 82.3, % 93.3 olarak bulundu. FBP skoru <7 olan grupta 5. dak. Apgar skoru % 41.2 olguda 7'den küçük, % 58.8 olguda 7'ye eşit yada yüksek bulundu. FBP skoru S7 olan grupta ise 5. dak Apgar skoru % 100 olguda 7'ye eşit yada yüksek bulundu. Postterm olguların antepartum değerlendirilmesinde, yenidoğanda sürmaturasyon kriterlerinin ve fetal iyiliğin (I. ve 5. dak Apgar tayini) tespitinde ASV tayini ve NST'ye göre FBP skoru daha sensitif yöntemdi ve en yüksek korelasyon indeksi FBP skorunda saptandı.
Anahtar Kelimeler

-