Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Postterm gebelerin izleminde non stress test ve amniyotik sıvı Indeksi'nin önemi

H. Görgen, U. Kuyumcuoğlu, A. Karateke, M. Uludoğan, M.N. Delikara

Künye

Postterm gebelerin izleminde non stress test ve amniyotik sıvı Indeksi'nin önemi. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):61-61

Yazar Bilgileri

H. Görgen,
U. Kuyumcuoğlu,
A. Karateke,
M. Uludoğan,
M.N. Delikara

  1. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği - TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Postterm gebelikler fetal distress, intrauterkı fetal ölüm ve doğum travmaları açısından obstetride önemli bir yer tutmaktadır. Zeynep Kamil Kadın ve çocuk Hastalıkları Hastanesi antenatal polikliniğine başvuran gün aşımı olan 75 gebe nonstress test ve AFİ ölçümleri île izlendi. Olgularda doğum şekli, Apgar skorları ve erken neonatal morbidite ve mortalite değerlendirildi. Olguların hiçbirinde neonatal mortaliteye rastlanmadı. Apgar skoru <7 olan 12 yenidoğan da antenatal izlemde nonrcaktif NST 9 ve ortalama AFİ 6,96 cm (3-13) idi. Bu değerler Apgar skoru >7 olan 63 yenidoğanın antenatal izleminde ise sırasıyla 17 (% 28.5) ve 10.5 cm (3-22) idi. Sonuçlar arasında istatikselk olarak ileri derecede anlamlı ilişki bulundu (sırasıyla x2:9.9 ve p<0.001; x2:6.1 ve p<0.05). Günümüz modern obstetriğinde gün aşımı olan gebelerin izleminde fetal kalp hızı traseleri ve ultrasonografik olarak AFİ Ölçümleri ve buna bağlı doğuma yönelik aktif yaklaşım daha iyi neonatal prognoz-sonuç alınmasına katkısı olacağı sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler

-