Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Atipik variable deselerasyonun intrapartum takipte önemi

A Karateke, U. Kuyumcuoğlu, H. Görgen, N. Demir, M.N. Delikara

Künye

Atipik variable deselerasyonun intrapartum takipte önemi . Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):61-61

Yazar Bilgileri

A Karateke,
U. Kuyumcuoğlu,
H. Görgen,
N. Demir,
M.N. Delikara

  1. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği - TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Fetal asfıksiye bağlı fetal ölüm veya nörolojik sekeııerin (serebral palsy, mental yetmezlik) en aza indirilmesi bakımmdan fetal distres intrapartum takipte erken tanınmalıdır. Günümüzde bu amaçla en sık kullanılan yöntem fetal kalp hızı traselerinin değerlendirilmesidir. Bu çalışmamızda variable deselerasyonlarda ortaya çıkan atipik patternlerin umblikal arter pH (UApH) ve Apgar skorları ile ilişkisi prospeklff olarak araştırıldı. Variable deselerasyonlannda primer akselerasyon kaybı, sekonder akselerasyon kaybı, yavaş toparlanma, uzamış sekonder akselerasyon, bifazik deselerasyon, deselerasyonda variabilite kaybolması ve baseline düşmesi bulgularından bir veya daha fazlası tespit edilen 66 olgu çalışma grubunu, klasik variable deselerasyonlu 29 olgu cla kontrol grubunu oluşturdu. Çalışma grubunda 1. dak. Apgar skor ortalaması S.81±2.01, 5. dak. Apgar skor ortalaması 7.83±I.S7, CApH değer ortalaması 7.20±O.08 (6.90-7.35) idi. Kontrol grubunda ise ı. dak. Apgar skor ortalaması 6.89±I.04, 5. dak. Apgar skor ortala· ması 8.86±0.78, UApH ortalama değeri 7.24±O.04 (7.15-7.32) idi. Çalışma ve kontrol grubunun bu değerleri arasındaki farklılık istatikselolarak anlamlı bulundu (p
Anahtar Kelimeler

-