Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Ultrasongrafik olarak umbilikal kordunda tek arter saptanan 7 olgu ve prognozları

Sinan Zeytinoğlu, Turgay Şener

Künye

Ultrasongrafik olarak umbilikal kordunda tek arter saptanan 7 olgu ve prognozları. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):7-7

Yazar Bilgileri

Sinan Zeytinoğlu,
Turgay Şener

  1. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Eskişehir TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Yöntem

Kliniğimizdeki rutin ultrasonografik kontrollerde umbilikal arterde tek arter tek ven saptanan olgular incelendi .

Bulgular

Yaşları 22 ile 35 arasında değişen 7 olguda ultrasonografik olarak tek arter tek ven tespit edildi. Olguların birinde şiddetli preeklampsi mevcut olup,diğerlerinde maternal bir patoloji yoktu. Dört olguda ultrasonografik olarak ek bir patoloji gözlenmezken, renal agenezi saptanan 1 olgu 26 hafta iken, diafragmatik herni + fetal asit saptanan 1 olgu 27 hafta iken,şiddetli preeklamsisi olup intrauterin gelişme geriliği saptanan 1 olgu ise 26 hafta iken intrauterin ex ile sonuçlandı. Ek patoloji gözlenmeyen 4 olgudan birinde intrauterin ex saptanırken diğer 3 olgu normal doğum yaptı. Bu 3 olguda neonatal dönemde bir problem tespit edilmedi.İki olguda kord kanında karyotip tayini yapılabildi.Karyotip analizi her iki olguda da 46 XX olarak bulundu.

Sonuç

Umbilikal kord kesitinde tek arter tek ven saptanan olgular birlikte olabilecek diğer anomaliler yönünden incelenmeli, mümkünse karyotip tayini yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler

-